Reforma oświaty polegająca na wygaszaniu gimnazjów miała przynieść lawinę zwolnień. Stanie się jednak odwrotnie.
Do końca maja dyrektorzy szkół i przedszkoli mają czas na podjęcie ewentualnych decyzji o rozwiązaniu umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Arkusze organizacyjne już zostały skonsultowane ze związkami zawodowymi i przekazane do samorządów. Obecnie to organy prowadzące, czyli gminy i powiaty, konsultują te dokumenty z kuratoriami. Po ich ostatecznym zatwierdzeniu przez samorządy podejmowane będą decyzje o ewentualnej redukcji zatrudnienia.

Brakuje nauczycieli