Szef resortu nauki i szkolnictwa przygotował projekt rozporządzenia w sprawie włączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego
Jedna to publiczna uczelnia zawodowa, a druga – publiczna uczelnia akademicka. Możliwość ich połączenia przewiduje art. 35 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem włączenie publicznej uczelni zawodowej do państwowej uczelni akademickiej następuje w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki.
Jeszcze podczas konsultacji Konstytucji dla nauki deklarował on, że łączyć uczelni na siłę nie ma zamiaru, a ewentualne decyzje o konsolidacji będą autonomiczne. Zapewniał też, że ministerstwo nie zamierza wywierać żadnej presji na szkoły w Polsce, żeby się łączyły.