Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) to instytucja, która w przyszłości powinna w istotny sposób wpływać na zagraniczny wizerunek Polski - ocenił we wtorek wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

NAWA - agencja rządowa, której zadaniem jest wspieranie umiędzynarodowienia polskiej nauki i szkolnictwa wyższego - rozpoczęła swoją działalność w październiku 2017 r. We wtorek podczas spotkania podsumowującego pierwszy rok działalności instytucji Jarosław Gowin zadeklarował, że jest "bardzo zadowolony" z osiągnięć agencji w tym okresie.

"Nowa instytucja musi przejść przez fazę organizacji - trzeba kupić biurka, komputery, znaleźć odpowiednie pomieszczenia. Ale równocześnie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej udało się realizować konkretne projekty: zarówno te, które były kontynuacją projektów prowadzonych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i nowe projekty" - powiedział szef resortu nauki.

Reklama

Gowin przypomniał, że wzorem dla NAWY jest niemiecka agencja DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej). "Pełni ona rolę o wiele ważniejszą niż tylko wymiana akademicka - to jest instytucja, która pełni ważną funkcję w budowie międzynarodowego wizerunku Niemiec. Myślę, że w przyszłości NAWA nie tylko będzie odpowiedzialna za to, żeby na polskich uczelniach studiowało jak najwięcej zdolnych studentów, żeby pracowało jak najwięcej zdolnych zagranicznych naukowców. Jest to instytucja, która powinna w istotny sposób wpływać na zagraniczny wizerunek Polski" - podkreślił wicepremier.

Jak dodał, najważniejszym z nowych projektów NAWY jest dla niego program Polskie Powroty. Celem tego programu jest zachęcenie do powrotu do kraju polskich naukowców, którzy osiągają sukcesy naukowe i dydaktyczne w zagranicznych ośrodkach naukowych. W ramach pierwszego naboru do Polskich Powrotów NAWA otrzymała łącznie 108 wniosków, z których wstępnie do realizacji wybrano 22 zgłoszenia. "Ściągamy z powrotem do Polski pierwszą grupę wybitnie zdolnych młodych polskich naukowców, którzy w ciągu ostatnich lat wyjechali za granicę i pewnie bez tego programu większość z nich pewnie by już do Polski nie wróciła" - mówił Gowin.

Reklama

Dyrektor NAWY Łukasz Wojdyga dodał, że aktualnie agencja nie określa górnego limitu liczby wniosków, które mogą otrzymać dofinansowanie w ramach Polskich Powrotów. "Tak naprawdę zależy to od poziomu aplikacji" - stwierdził. "Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tym programie jest bardzo otwarte, więc myślę, że będziemy kontynuować ten program tak długo, aż będzie zarówno oczekiwanie po stronie uczelni polskich do przyjmowania takich osób, jak i będą zainteresowani Polacy powrotami do Polski. Myślę, że to jest program, który ma przed sobą dużą przyszłość" - podsumował Wojdyga.

Jak ocenił dyrektor agencji, najważniejszym osiągnięciem minionego roku jest według niego stworzenie od podstaw całej instytucji i pracującego w niej zespołu. "Osiągnięciem są też 23 programy już ogłoszone przez NAWĘ we wszystkich obszarach naszego działania - zarówno pod kątem indywidualnych naukowców, instytucji, studentów-obcokrajowców czy też nauczania języka polskiego (jako obcego - przyp. PAP)" - mówił.

Dodał, że 2018 rok był głównie rokiem zachęcania Polaków do wyjazdu za granicę. "W 2019 chcemy się skupić na zapraszaniu cudzoziemców do naszych uniwersytetów i instytucji naukowo-badawczych" - zapowiedział Wojdyga.

W planach NAWY znajduje się również m.in. program przygotowywany we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. "Pomysł jest taki, żeby wysyłać do odbywania staży w wiodących amerykańskich ośrodkach medycznych lekarzy-naukowców - czyli zarówno osoby posiadające tytuł doktora nauk medycznych, jak i osoby przygotowujące rozprawy doktorskie. Dotyczy to zarówno ośrodków badawczych, jak i uczelni czy nawet szpitali klinicznych" - mówił Wojdyga.