Ministerstwo Finansów wytyka resortowi nauki brak rzetelnych szacunków dotyczących kosztów wzrostu wynagrodzeń minimalnych nauczycieli akademickich i wstrzymuje się z opinią na temat projektu rozporządzenia
Projekt ustawy 2.0 przewiduje gwarancje najniższych pensji nauczycieli akademickich. Odnosić się one będą do minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora na uczelni publicznej. Ma je określać minister nauki i szkolnictwa wyższego w rozporządzeniu.
Projekt tego aktu jest obecnie konsultowany. Wynika z niego, że wynagrodzenie profesora – czyli kwota bazowa w rozporządzeniu – będzie wynosiła 6410 zł brutto w 2019 r. (obecnie to 5390 zł). Do tej kwoty będą się odnosiły stypendia dla doktorantów, pensje adiunktów, asystentów czy profesorów uczelni.