Anna Zalewska wprowadziła przepisy, które po wakacjach mają zmusić właścicieli niepublicznych szkół i przedszkoli do zatrudniania wszystkich nauczycieli na umowy o pracę.
Sami zainteresowani nie cieszą się z tego rozwiązania i nie zamierzają niczego zmieniać. Twierdzą, że póki kodeks pracy nie zabrania zatrudniania na umowach cywilnoprawnych, nauczyciele wciąż będą pracować na zleceniu lub świadczyć usługi jako firma.
Związanie etatem