Od nowego roku szefowie placówek mają 35 dni urlopu wypoczynkowego do wykorzystania w dowolnym momencie. Samorządy robią wszystko, by nie zwiększyło to kosztów prowadzenia małych szkół
Dyrektorzy samorządowych szkół od 1 stycznia 2018 r. mogą korzystać z 35 dni urlopu wypoczynkowego już nie tylko w czasie ferii i wakacji, lecz także w ciągu roku szkolnego. Tak stanowi art. 64 ust. 2a ustawy z 26 stycznia 1982 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.). Z kolei zgodnie z art. 97 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) tylko w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów (klas), tworzy się obligatoryjnie stanowisko wicedyrektora. Korzystanie z nowego przywileju będzie więc problemem dla szefów małych placówek oświatowych, w których nie ma powołanych zastępców. Oczywiście przepis zakłada, że dodatkowe stanowisko wicedyrektora może być utworzone, nawet jeśli nie ma takiego wymogu. W takim przypadku niezbędna jest jednak zgoda gminy. A samorządy oczywiście nie chcą mnożyć stanowisk i generować dodatkowych kosztów.
Bezkosztowe działanie