W nowej ustawie o uczelniach definicja młodego naukowca nie będzie już zależeć od wieku badacza - odpowiada resort nauki na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich. RPO zwrócił uwagę na obowiązującą teraz definicję, która może dyskryminować ze względu na wiek.

W piśmie do resortu nauki Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zauważa, że zawarta w obowiązującej obecnie ustawie o finansowaniu nauki definicja „młodego naukowca” może mieć charakter dyskryminujący ze względu na zamieszczone w nim kryterium wieku – 35 lat. RPO proponuje, by nie wskazywać w ustawie określonego wieku, a zamiast tego zastosować kryterium np. takie, jak w ustawie o Narodowym Centrum Nauki. Tam definicję „osoby rozpoczynającej karierę naukową" uzależniono nie od jej wieku metrykalnego, ale od czasu, jaki minął od zrobienia doktoratu (7 lat).

"Zdaniem Rzecznika uzależnienie przyznania statusu młodego naukowca od ściśle określonego wieku, prowadzi do nierównego traktowania osób, które przekroczyły wskazany próg z przyczyn, jakie nie powinny przesądzać o pozbawieniu ich możliwości wsparcia, z którego korzystają ich młodsi koledzy i koleżanki znajdujący się na podobnym etapie rozwoju kariery naukowej" – czytamy w piśmie, zamieszczonym 15 stycznia na stronie internetowej RPO.

PAP poprosiła o komentarz w tej sprawie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). "Minister nauki i szkolnictwa wyższego wprowadził już zmianę definicji młodego naukowca w obecnie procedowanej ustawie +Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce+" - poinformował zespół informacyjny MNiSW.

Zgodnie z projektem nowej ustawy - jak podał resort - młodym naukowcem ma być prowadzący działalność naukową: doktorant lub nauczyciel akademicki bez stopnia doktora albo osoba, która ma stopień doktora od nie więcej niż 7 lat.

Wstępny projekt ustawy, nazywanej też Konstytucją dla nauki lub Ustawą 2.0, minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin przedstawił we wrześniu 2017 roku podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie.

Projekt Konstytucji dla nauki, w którym uwzględnione będą uwagi z konsultacji społecznych i międzyresortowych ma resort nauki przedstawić 22 stycznia. Poinformował o tym we wtorek na Twitterze wiceminister nauki Piotr Mueller. "To będzie ważny pakiet zmian, który podkreśli istotę zrównoważonego rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce" - podsumował.

MNiSW chce, by nowa ustawa zaczęła obowiązywać od 1 października 2018 r.