Rok szkolny 2017/2018 był pierwszy, w którym nie przeprowadzono rekrutacji do zasadniczych szkół zawodowych.

Na lata szkolne 2017-2018, 2019-2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, a od roku szkolnego 2019/2020 rekrutacja uwzględniająca absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

W roku szkolnym 2017/2018 kształcenie w branżowej szkole I stopnia odbędzie się w zawodach ustalonych dla przekształcanej zasadniczej szkoły zawodowej. Od przyszłego roku szkolnego w szkołach branżowych mają być tworzone klasy, które będą odpowiedzią na braki na lokalnym rynku pracy. W tworzenie klas i podstaw programowych mają być zaangażowani pracodawcy. Będą oni mogli nawet tworzyć własne szkoły branżowe przy zakładach pracy.

W okresie przejściowym uczniowie pierwszej klasy zasadniczej szkoły zawodowej, którzy nie uzyskają promocji do klasy drugiej, będą kontynuowali naukę w klasie pierwszej branżowej szkoły I stopnia. Uczniowie drugiej klasy zasadniczej szkoły zawodowej, który nie uzyskają promocji do klasy trzeciej, będą kontynuowali naukę w klasie drugiej branżowej szkoły I stopnia. Uczniowie klas trzecich będą potraktowani analogicznie.

Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r. Uruchomienie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 r.