Związkowcy nie składają broni i chcą zablokować wejście w życie nowelizacji Karty nauczyciela, która ich zdaniem jest szkodliwa.Senat bez poprawek przyjął ustawę z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Dokument oczekuje teraz na podpis prezydenta. MEN nie tylko uszczelnił w niej zasady dofinansowywania przez gminy placówek niepublicznych i publicznych (prowadzonych przez inne podmioty niż samorządy), ale poświęcił też dużo miejsca zmianom w Karcie nauczyciela.