Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zajmie się jutro sprawą kandydata, który nie został przyjęty na studia, bo nie dostarczył zaświadczenia od proboszcza.
– Postępowanie sądowe jest precedensowym i pierwszym tego typu w Polsce, bo dotyczy dyskryminacji na tle religijnym w dostępie do edukacji – mówi dr Krzysztof Śmiszek, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, które zaangażowało się w sprawę.
Szlaban na edukację