Nauczycielu! Pracujesz w kilku szkołach jednocześnie? Sprawdź swoje prawa

autor: Magdalena Zwolińska05.10.2017, 08:57; Aktualizacja: 05.10.2017, 09:22
nauczyciel, tablica

Często spotykanym składnikiem wynagrodzenia za pracę nauczyciela jest dodatek stażowy.źródło: ShutterStock

Likwidacja gimnazjów, podobnie jak wcześniej ich utworzenie, w wielu przypadkach spowodowała konieczność uzupełnienia etatu w innej szkole. A to uciążliwość dla obu stron stosunku pracy

Zgodnie z Kartą nauczyciela (ustawa z 26 stycznia 1982 r., t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379, dalej: KN) dopuszczalne jest zatrudnienie nauczyciela w kilku szkołach równocześnie. W tym zakresie ustawa posługuje się pojęciami podstawowego i dodatkowego miejsca pracy, nie definiując jednak żadnego z nich. W praktyce przyjmuje się, że podstawowym miejscem pracy jest ta szkoła, którą nauczyciel sam wskaże. Zazwyczaj to placówka, w której jest zatrudniony w najwyższym wymiarze czasu pracy albo jego stosunek pracy został zawarty najwcześniej. Pozostałe szkoły to dodatkowe miejsca pracy.

Z uwagi na to, że uprawnienia pracownicze powiązane są ze stosunkiem pracy, a nie z osobą pracownika, przysługują odrębnie w każdym z nawiązanych stosunków pracy. W praktyce oznacza to, że w każdej szkole należy ustalić je osobno. W przypadku uprawnień, które zależą od ogólnego, a nie zakładowego stażu pracy, pojawia się jednak kwestia zaliczania okresów zatrudnienia u innych pracodawców, w tym zatrudniających pracownika równolegle.

Urlop wypoczynkowy i nie tylko

Zgodnie z ogólną zasadą prawo do urlopu wypoczynkowego podlega ustaleniu odrębnie u każdego pracodawcy. Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony równolegle w dwóch (lub więcej) szkołach, pracodawca udzielający urlopu bierze pod uwagę nie tylko zatrudnienie w swoim zakładzie, ale także okresy pracy u innych, obecnych pracodawców. Uwzględnieniu w stażu urlopowym podlega jednak tylko ten odcinek czasowy równoległego zatrudnienia, który przypadał w innej firmie przed podjęciem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu (art. 154[1] par. 2 kodeksu pracy, dalej: k.p.).

W dodatkowym miejscu pracy nauczyciel jest uprawniony także do urlopów związanych z rodzicielstwem, szkoleniowych i bezpłatnego na takich samych zasadach jak w podstawowym miejscu pracy. Nie dotyczy to jednak urlopu dla poratowania zdrowia (zdrowotnego), który w dodatkowym miejscu pracy nie przysługuje. Mówi o tym wprost art. 73 KN. W stanowisku z 13 lipca 2010 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej stwierdziło, że jeżeli nauczyciel otrzyma taki urlop w podstawowym miejscu pracy, to w dodatkowym powinien wystąpić o urlop bezpłatny na ten czas lub rozwiązać stosunek pracy.

Dodatek stażowy

Często spotykanym składnikiem wynagrodzenia za pracę jest dodatek stażowy. Występuje on głównie w sferze budżetowej, gdzie warunki płacowe pracowników określone są przez przepisy odrębne. Dla nauczyciela ustala się go zgodnie z par. 7 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 416 ze zm., dalej: rozporządzenie o stawkach minimalnych). Według ust. 1 tego przepisu w okresach uprawniających do dodatku bierze się pod uwagę czas poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jeżeli jednak nauczyciel pozostaje jednocześnie w dwóch stosunkach pracy z dwoma różnymi szkołami, okresy uprawniające do dodatku stażowego ustala się odrębnie dla każdego tego stosunku. Z tym że do okresu zatrudnienia uprawniającego do tego dodatku nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Z kolei w okresie dodatkowego zatrudnienia nie uwzględnia się okresów podstawowego zatrudnienia (par. 7 ust. 2 rozporządzenia o stawkach minimalnych). Zatem szkoła będąca podstawowym miejscem pracy zalicza wszystkie zakończone okresy zatrudnienia, natomiast ta dodatkowa – tylko okres pracy nauczyciela w tej szkole.

Zgodnie z par. 7 ust. 3 rozporządzenia o stawkach minimalnych, nauczycielowi, który równocześnie ma kilka stosunków pracy w różnych szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej z nich wlicza się czas poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Zatem każda ze szkół postępuje tak, jakby była podstawowym miejscem pracy.


Pozostało 65% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane