1710 kandydatów przystąpiło egzaminu wstępnego na aplikację ogólną, który obył się 26 października w hali Warszawskiego Centrum EXPO XXI. Absolwenci prawa walczą o przyjęcie do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Konkurencja jest spora. Minister Sprawiedliwości przygotował w tym roku 220 miejsc na aplikację ogólną. Sam nabór obywa się drodze konkursów składających się dwóch etapów. Pierwszy z nich - sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa - polega na udzieleniu odpowiedzi na 150 pytań testowych. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje 1 punkt. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie z testu co najmniej 120 punktów oraz zakwalifikowanie się do grupy 440 najlepszych kandydatów. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 2 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, liczba kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu nie może przekroczyć dwukrotności limitu przyjęć na aplikację ogólną.

Wstępna analiza osób przystępujących od egzaminu wykazała, że ponad dwustu kandydatów to absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (226). Z kolei co najmniej stu kandydatów to absolwenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (169), Uniwersytetu Wrocławskiego (164), Uniwersytetu Warszawskiego (135), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (118), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (101) i Uniwersytetu Łódzkiego (100). Natomiast poniżej stu kandydatów ukończyło m.in. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (92), Uniwersytet Gdański (80), Uniwersytet Szczeciński (75), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (70), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (65) i Uniwersytet w Białymstoku (61).

Co ciekawe, kandydaci do KSSiP pochodzą ze wszystkich województw. Dominuje jednak Mazowsze i Śląsk.

- Ponad dwustu kandydatów wskazało jako miejsce swojego zamieszkania województwo mazowieckie (258) i śląskie (258). Najmniej kandydatów, poniżej pięćdziesięciu, pochodzi z województw lubuskiego i opolskiego – informuje Mateusz Martyniuk, Rzecznik Prasowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma ograniczeń wiekowych w dostępie do aplikacji ogólnej. 589 kandydatów urodziło się w 1992 r., 414 w 1991 r., 255 w 1990 r., 131 w 1989 r., a 109 w 1988 r. Najmłodsi kandydaci urodzili się w 1993 r. (15), a najstarszy w 1968 r.

Drugi etap konkursu polegający na sporządzeniu pracy pisemnej sprawdzającej umiejętności stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych, odbędzie się dnia 23 listopada 2016 r. w Warszawie. Kandydaci otrzymają do rozwiązania trzy kazusy z prawa: prywatnego, publicznego i karnego.

220 aplikantów VIII rocznika aplikacji ogólnej rozpocznie szkolenie w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 30 stycznia 2017 r. Aplikacja potrwa 12 miesięcy. Jej ukończenie uprawnia do wykonywania zawodu referendarza sądowego, asystenta sędziego (bez konieczności odbywania stażu asystenckiego) i asystenta prokuratury. Spośród absolwentów aplikacji ogólnej rekrutować się będą aplikanci aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej.

Tegoroczny test, z którym zmierzyli się kandydaci składał się z pytań z następujących dziedzin prawa:

- konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów, prokuratury i innych organów ochrony prawnej (14),
- administracyjnego (20),
- pracy (7),
- międzynarodowego i wspólnotowego (6),
- postępowania karnego (16),
- karnego materialnego (25),
- wykroczeń (3),
- postępowania cywilnego (22),
- cywilnego materialnego (21),
- rodzinnego i opiekuńczego (7)
- spółek handlowych (7),
- o swobodzie działalności gospodarczej (2).


W 2016 roku 1779 absolwentów wyższych studiów prawniczych zadeklarowało udział w I etapie konkursu, a ostatecznie przystąpiło do niego 1710 osób.