Kilkadziesiąt niezaplombowanych egzemplarzy testów rozdano kandydatom podczas pierwszego etapu egzaminu wstępnego na aplikację ogólną.

Jak informują uczestnicy egzaminu, sprawa wyszła na jaw w momencie, gdy przewodniczący komisji poprosił uczestników egzaminu o sprawdzenie swoich testów i poinformowanie, czy znajdują się na nich plomby. Wtedy około 20 – 30 osób zgromadzonych w jednej części zgłosiło brak odpowiedniego zabezpieczenia. Testy te zostały następnie wymienione na zaplombowane egzemplarze.

Poprosiliśmy Krajową Szkolę Sądownictwa i Prokuratury o wyjaśnienie niniejszej sytuacji. Padły pytania o przyczynę braku plomb, podjęte w związku z tym działania KSSiP, czy doszło do przecieku oraz czy pierwszy etap egzaminu wstępnego zostanie powtórzony. W celu uniknięcia nieporozumień, publikujemy w całości przekazane nam oświadczenie.

Podczas wczorajszego (26.10.2016 r.) konkursu na aplikację ogólną organizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury do kilkunastu osób trafiły testy bez plomb. Nie oznacza to, że plomby te zostały zerwane lub naruszone w inny sposób przez nieuprawnione osoby. Doszło jedynie do sytuacji, że w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, gdzie drukowane i zabezpieczane są testy, na niewielką część z nich nie zostały naniesione plomby. Należy stanowczo podkreślić, że fakt ten nie miał żadnego wpływu na prawidłowy przebieg konkursu i jego ważność. Plomby na testach nie są bowiem jedynym zabezpieczeniem.

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych wkłada po 10 sztuk testów do zaplombowanych kopert. Te koperty są z kolei umieszczane (po 3 sztuki) w także zaplombowanych kopertach zbiorczych. Tak zabezpieczone testy w dniu konkursu przewożone są przez uzbrojonych konwojentów z siedziby PWPW bezpośrednio na salę egzaminacyjną.

Dopiero tutaj są one komisyjnie otwierane. Procedura ta gwarantuje, że postronne osoby nie mogły zapoznać się z testami, gdyż były one umieszczone w podwójnie zaplombowanych kopertach.

Po stwierdzeniu, że podczas rozdawania testów kilkanaście osób otrzymało testy bez naniesionych plomb, natychmiast zastąpiono je testami opatrzonymi plombami z przygotowanej rezerwowej puli testów.

Konkurs rozpoczął się wówczas, gdy każdy z jego uczestników otrzymał test opatrzony plombą. Zatem każdy uczestnik miał 180 minut na jego rozwiązanie.

Okoliczności te w żaden sposób nie rzutują na ważność egzaminu. Nie mniej jednak, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, zwróciła się do PWPW o pilne wyjaśnienie tej sprawy z powodu nienależytego wywiązania się z umowy.

I etap egzaminu wstępnego na aplikację ogólną odbył się 26 października 2016 w hali Warszawskiego Centrum EXPO XXI. Przystąpiło do niego 1710 kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do Krakowskiej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Drugi etap konkursu polegający na sporządzeniu pracy pisemnej sprawdzającej umiejętności stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych, odbędzie się dnia 23 listopada 2016 r. w Warszawie.