Aplikacja ogólna trwa 12 miesięcy – w tym czasie aplikanci odbędą 11 zjazdów w Krakowie. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę złożoną z sędziów, prokuratorów i specjalistów z różnych dziedzin prawa.

W czasie aplikacji ogólnej aplikanci będą zdawali sprawdziany – koniecznością jest pozytywne zaliczenie 9 z nich. Od wyników sprawdzianów uzależnione jest dalsze „być albo nie być” aplikantów: im lepszy wynik, tym większa szansa na dostanie się na wymarzoną specjalizację.

Co roku Minister Sprawiedliwości ogłasza limity naboru na aplikację prokuratorską i sędziowską. Nabór prowadzony jest do momentu wyczerpania miejsc na liście kwalifikacyjnej aplikantów – oczywiście o wszystkim decydują wyniki ze sprawdzianów.

Rozpoczęcie aplikacji

Z informacji na stronie KSSiP wynika, że w przyszłym roku zajęcia na aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej rozpoczną się 8 kwietnia.

Aplikacja prokuratorska

W tym roku na aplikacji prokuratorskiej wyznaczono limit 50 miejsc. Szkolenie trwa 30 miesięcy i jest zakończone egzaminem zawodowym.

Aplikacja sędziowska

Minister Sprawiedliwości wyznaczył dla kandydatów limit 100 miejsc na aplikacji sędziowskiej. Aplikacja sędziowska trwa 54 miesiące.

Jeśli się nie uda

Po ukończeniu aplikacji ogólnej można znaleźć zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego, nabywa się także uprawnienia do wykonywania zawodu referendarza sądowego albo asystenta prokuratora.

Więcej informacji na stronie kssip.gov.pl