Krajowa Rada Prokuratury wyraziła duże wątpliwości dotyczące niektórych propozycji projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury opracowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Stypendia dla każdego

Jedne z największych zastrzeżeń Krajowej Rady Prokuratury budzi obecny model aplikacji, a w szczególności aplikacji ogólnej.

Przede wszystkim wynika to z faktu, że aplikacja ta jest droga w utrzymaniu – każdy aplikant otrzymuje stypendium w wysokości 3 300 zł.
Stypendium dla aplikanta aplikacji prokuratorskiej i sędziowskiej wynosi 3 800 zł.

Wyścig szczurów

Ponadto sprzeciw KRP wywołały zasady przyjmowania na aplikację sędziowską i prokuratorską, powodujące zjawisko tzw. wyścigu szczurów i stawiające aplikację sędziowską w sytuacji uprzywilejowanej wobec prokuratorskiej (w czasie aplikacji ogólnej aplikanci zdają sprawdziany, zaś od wyników sprawdzianów uzależnione jest dalsze „być albo nie być” aplikantów: im lepszy wynik, tym większa szansa na dostanie się na specjalizację sędziowską).

Zdaniem KRP należy rozważyć likwidację aplikacji ogólnej albo zmianę zasad i programu jej prowadzenia, a także przeprowadzanie odrębnej rekrutacji na aplikację sędziowską i prokuratorską.

Obecna aplikacja ogólna nie przygotowuje w zasadzie do żadnego zawodu, a z danych posiadanych przez KRP wynika, że większość aplikantów ogólnych, którzy nie dostali się na aplikację sędziowską i prokuratorską nie podejmuje pracy w wymiarze sprawiedliwości (a zakładano, że będą podejmować oni pracę jako asystenci sędziego).

Uwagi Krajowej Rady Prokuratury do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
pobierz plik

Lata nauki

Jednym z zarzutów stawianych przeciwko aktualnemu modelowi aplikacji ogólnej jest nadmierna długość okresu aplikacji. Warto przypomnieć, że w przypadku kandydata na stanowisko sędziego okres aplikacji wynosi co najmniej 60 miesięcy (12 miesięcy aplikacji ogólnej i 48 miesięcy aplikacji sędziowskiej, z czego ostatnie 18 miesięcy to staż na stanowisku referendarza sądowego).

Aplikanci na aplikacji prokuratorskiej odbywają najpierw przez 12 miesięcy aplikację ogólną, następnie zaś 30 miesięcy aplikacji prokuratorskiej. To jednak nie wszystko, ponieważ po ukończeniu aplikacji niezbędne jest odbycie asesury (przynajmniej przez rok).

Najbliższe miesiące pokażą jak Ministerstwo Sprawiedliwości odniesie się do uwag Krajowej Rady Prokuratury.