Tegoroczni kandydaci na aplikację prokuratorską i sędziowską będą musieli zmierzyć się z nowym testem jednokrotnego wyboru, którego pozytywne zaliczenie otworzy możliwość podejścia do II etapu egzaminu kwalifikacyjnego.

Zmiana, choć jest niewielka, zrównuje test jednokrotnego wyboru z tym, który rozwiązują kandydaci na aplikacje korporacyjne. Chodzi mianowicie o ilość możliwych opcji wyboru w pytaniach zamkniętych. Do tej pory kandydaci do KSSiP w pierwszej części egzaminu mieli do wyboru cztery możliwe odpowiedzi do każdego ze 150 pytań. W 2018 r. liczba opcji zredukowana zostanie do trzech (a, b, c,). Zmiana ta uwzględniona została w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską (Dz. U. 2018, poz. 602), które weszło w życie 7 kwietnia 2018 r.

Druga zmiana, mniej istotna z punktu widzenia samych kandydatów, dotyczy kwestii układania pytań.

- Do tej pory zasada była taka, że zespół konkursowy, który układa pytania, powoływany przez ministra sprawiedliwości, wysyłał przygotowaną wersję egzamin do zatwierdzenia go przez resort. W nowej wersji rozporządzenia, obowiązek ten został zlikwidowany – wyjaśnia Mateusz Martyniuk, rzecznik prasowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Pozostałe zasady związane z przeprowadzeniem egzaminu nie zmienią się. Podczas pierwszego etapu egzaminu kandydaci będą musieli odpowiedzieć na 150 pytań w czasie 150 minut. Do drugiego etapu konkursu zostają dopuszczeni kandydaci, stosownie do liczby uzyskanych punktów, w liczbie odpowiadającej sumie dwukrotności limitów przyjęć na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w danym roku. Ta zdecydowanie trudniejsza część egzaminu polega na rozwiązaniu trzech zadań pisemnych z zakresu:

1) prawa prywatnego, obejmującego prawo cywilne materialne wraz z prawem rodzinnym i opiekuńczym, postępowanie cywilne, prawo pracy oraz prawo spółek handlowych;

2) prawa publicznego, obejmującego prawo konstytucyjne wraz z zagadnieniami z zakresu ustroju sądów, prokuratury, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, prawo administracyjne materialne oraz postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo międzynarodowe publiczne (prawo traktatów, międzynarodową ochronę praw człowieka i ustrój Unii Europejskiej wraz z zagadnieniami z zakresu ustroju organów ochrony prawnej Unii Europejskiej);

3) prawa karnego, obejmującego prawo karne materialne, materialne prawo wykroczeń i postępowanie karne.

Ile miejsc w KSSiP na 2018

Jak wynika z Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2018 r., dość znacznie okrojony został limit miejsc na poszczególne szkolenia. W przypadku aplikacji prokuratorskiej, dostępnych będzie jedynie 100 miejsc (140 w 2017). Jeśli chodzi o aplikację sędziowską, będzie ich o 10 więcej (140 w 2017).

Pierwszy etap egzaminu odbędzie się 21 listopada.