8 grudnia o godz. 10:00 rozpocznie się drugi etap egzaminu wstępnego na aplikację sędziowską i prokuratorską. Do konkursu przystąpić może 589 osób, które pozytywnie zaliczyły pierwszą część egzaminu.

Drugi etap konkursu w odbędzie się siedzibie "Targów w Krakowie". Kandydaci do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zmierzą się z trzema kazusami: z prawa prywatnego, karnego i publicznego. Egzamin ma na celu sprawdzenie umiejętności stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych. Na sporządzenie pracy pisemnej zdający będą mieli 180 minut.

Podczas pierwszego etapu, który odbył się 9 listopada, kandydaci mieli za zadanie rozwiązać tekst zamknięty jednokrotnego wyboru (A,B,C,D) składający się ze 150 pytań. Wtedy to również padł rekord, jeśli chodzi o liczbę przystępujących do egzaminu. Do pierwszego etapu stawiło się bowiem aż 2162 kandydatów, co poprawiło dotychczasowy najlepszy wynik o ponad 320 osób.

Warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu jest uzyskanie z testu minimalnej liczby punktów określonej przez Ministra Sprawiedliwości (co najmniej 120). Jeżeli liczba kandydatów, którzy uzyskali minimalną liczbę punktów jest większa niż dwukrotność limitów przyjęć na obydwie aplikacje w danym roku, do drugiego etapu konkursu dopuszczeni zostają kandydaci stosownie do liczby uzyskanych punktów w liczbie odpowiadającej dwukrotności limitów przyjęć. W bieżącym roku Minister Sprawiedliwości wyznaczył limit 140 miejsc na aplikację sędziowską, jak również limit 140 miejsc na aplikację prokuratorską.

Kandydaci z najlepszymi wynikami z drugiego etapu egzaminu rozpoczną szkolenie w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 5 marca 2018 r. Zarówno aplikacja sędziowska jak i prokuratorska będą trwały 36 miesięcy. Nowi aplikacji otrzymają również stypendia, które przyznawane będą na zmienionych zasadach. Będą one rosnąć w zależności etapu szkolenia w KSSiP.