Na aplikacje sędziowską i prokuratorską w 2017 przyjęto po 156 osób. Wśród 312 osób zakwalifikowanych, większą popularnością cieszyła się jednak aplikacja sędziowska - 59,9% wskazało ją jako swój pierwszy wybór. Co jeszcze ciekawego mówią nam wyniki analizy egzaminu do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury?

1. W 2017 padło rekordowe zainteresowanie aplikacjami prowadzonymi przez KSSiP. Do konkursu zgłosiło się 2389 osób, a ostatecznie do pierwszego etapu przystąpiło 2162 kandydatów. Do II etapu konkursu – pracy pisemnej przystąpiło natomiast 585 osób. Średnia zdawalność wyniosła 14,4 proc.

2. W 2017 r. studia prawnicze ukończyło 8055 osób, z czego do konkursu na aplikacje sędziowską i prokuratorską przystąpiło 977 kandydatów, tj. 12,1% absolwentów z 2017 r. (w 2016 r. – 10,8%)

3. Spośród wszystkich przystępujących do I etapu konkursu 1943 osoby (90,1%) to absolwenci uczelni publicznych.

4. Spośród zakwalifikowanych na aplikacje sędziowską i prokuratorską największą grupę stanowią osoby, które ukończyły studia w 2017 r. Absolwenci z lat 2016 i 2017 stanowią razem 65,1% zakwalifikowanych na aplikacje. Co ciekawe, aż 78 osób przystępujących do I etapu egzaminu ukończyło studia przed 2010 r.

5. Wśród zakwalifikowanych na aplikacje sędziowską i prokuratorską, najwięcej osób uzyskało ocenę na dyplomie bardzo dobry (51,9%) oraz dobry plus (32,5%). Osoby te stanowią razem 84,4% zakwalifikowanych na aplikacje. Wykazano zatem zależność pomiędzy oceną na dyplomie a zdawalnością: im wyższa ocena na dyplomie, tym większy procent zdawalności w grupie osób z tą oceną.

6. Zakwalifikowani na aplikacje sędziowską i prokuratorską w 88,8% (277 osób) są absolwentami studiów stacjonarnych. Wyniki analizy pokazały zależność między trybem studiów a zdawalnością – studia stacjonarne: 18,5%, studia niestacjonarne: 5,2%.

7. Spośród zakwalifikowanych na aplikacje najwięcej osób zameldowanych jest w woj. śląskim 60 (19,2 % ogółu zakwalifikowanych), a najmniej w woj. lubuskim 3 (0,9 % ogółu zakwalifikowanych).

8. Najmniej problemów kandydatom sprawiło pytanie 86.:

Zgodnie z Kodeksem karnym, jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się:

A. zawsze ustawę nową,
B. ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest ona względniejsza dla sprawcy,
C. zawsze ustawę obowiązującą w czasie popełnienia przestępstwa,
D. przepisy obu ustaw, wybierając z nich te, które są względniejsze dla sprawcy.


Poprawnej odpowiedzi na nie udzieliło 99 proc. zdających.

9. Najmniej poprawnych odpowiedzi (11 proc.) padło natomiast w pytaniu 98.:

Zgodnie z Kodeksem karnym, określenie „wartość lub łączna wartość jest znaczna” dotyczy mienia o równowartości:

A. 100.000 zł,
B. 150.000 zł,
C. 200.000 zł,
D. 250.000 zł.


10. Najlepszą zdawalnością egzaminu do KSSiP pochwalić mogą się absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego (31,9 proc.), Uniwersytetu Warszawskiego (20,7) oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (16,0 proc.). Jeśli chodzi o uczelnie prywatne, najwyższą zdawalność osiągnęli absolwenci Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie – 13 proc.