Jak podkreśla Marek Krupiński, do śmiertelności dzieci z powodu zapalenia płuc przyczynia się słaby dostęp do niezbędnych antybiotyków oraz brak wiedzy na temat rozprzestrzeniania się chorób. UNICEF organizuje kampanie informacyjne i profilaktyczne, zarówno dla dzieci jak i matek. Jak podkreśla, są to najczęściej programy edukacyjne, które mogą zdziwić Europejczyków, bo polegają na najprostszych informacjach o konieczności mycia rąk i szerzeniu wiedzy o zależności między higieną a unikaniem zakażeń mogących zakończyć się śmiercią.

UNICEF prowadzi kampanie edukacyjne, ale tez buduje szpitale i finansuje szczepienia dzieci przeciwko zakażeniom powodującym śmiertelne choroby. Organizacja apeluje o wpłaty na ten cel . Informacje można znaleźć na stronie internetowej www.unicef.pl.