Działający w resorcie zdrowia zespół negocjujący ceny leków i rekomendujący ich ewentualną refundację będzie musiał przedstawiać uzasadnienia swoich decyzji. Tak wynika z nowelizacji zarządzenia MZ w sprawie zasad funkcjonowania Komisji Ekonomicznej (Dziennik Urzędowy MZ z 2016 r. poz. 14).
To właśnie od tego organu zależy w znacznej mierze to, czy specyfik znajdzie się na liście refundacyjnej, z jaką ceną i kiedy. Problem w tym, że komisja nie chciała uzasadniać swoich decyzji twierdząc, że nie ma takiego obowiązku. Sprawą zajmował się WSA w Warszawie, a potem NSA – który przychylił się do opinii komisji.
Reklama
Po zmianie przepisów organ będzie jednak musiał wyjaśniać, co przesądziło o jego decyzjach.

Reklama
– To krok w dobrym kierunku, który był wielokrotnie wskazywany zarówno przez branżę, jak i organizacje pacjentów – mówi Marcin Pieklak z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Jednak dodaje, że powinno się zmienić także ustawę refundacyjną i nie tylko nałożyć na komisję obowiązek sporządzania uzasadnienia, ale również określić jego szczegółowy zakres.
– Obecnie takie regulacje mają zastosowanie do wszystkich pozostałych ciał eksperckich związanych z refundacją, takich jak np. Rada Przejrzystości czy Agencja Oceny Technologii Medycznych – dodaje Pieklak.
Kolejną istotną zmianą jest obowiązek ustalenia przez Komisję Ekonomiczną strategii negocjacyjnej dla poszczególnych zespołów, które prowadzą rozmowy w imieniu komisji.
– Zespoły wielokrotnie wskazywały, iż nie są upoważnione do składania wiążących propozycji w imieniu KE, a wyłącznie do przyjęcia propozycji firmy. Takie podejście trudno było pogodzić z ustawowym obowiązkiem prowadzenia negocjacji – wyjaśnia Pieklak.
MZ zmieniło też zasady ustalania składu komisji – kompetencję tę dostał minister (wcześniej powołanie i odwołanie członków było domeną szefa KE).
Etap legislacyjny
Weszło w życie 29 stycznia