Osoby niepełnosprawne, po spełnieniu określonych w przepisach warunków, mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Mogą m.in. odliczyć wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Podstawowy warunek to posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez organy orzekające. Odliczeniu podlega cały wydatek. Jego wysokość ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego poniesienie, zawierającego dane identyfikacyjne kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty. Podatnik spełnia warunek posiadania orzeczenia o grupie inwalidzkiej. Jeżeli ma rachunki za zakup materiałów niezbędnych do adaptacji łazienki oraz za wykonanie usługi, to będzie mógł odliczyć cały wydatek.

Podstawa prawna

Art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7, ust. 7a, ust. 7b, ust. 7d, ust. 7f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Joanna Michalska i Mirosława Kaczorowska – eksperci podatkowi w KPMG