Osoba niepełnosprawna lub ta, na utrzymaniu której znajdują się niepełnosprawni członkowie rodziny, może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w PIT. Gdy posiada samochód osobowy, którym jeździ na rehabilitację, może swój dochód pomniejszyć maksymalnie o 2280 zł. Limit ten mogą podwoić małżonkowie.
Jeśli rodzice wychowują niepełnosprawne dziecko i każde z nich łoży na jego utrzymanie, obojgu przysługuje prawo do ulgi rehabilitacyjnej. A zatem każdy z nich z tytułu używania samochodu osobowego do przewozu na konieczne zabiegi rehabilitacyjne dziecka może odliczyć 2280 zł. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (wyrok o sygn. akt I SA/Kr 1/11).
– Za słusznością orzeczenia sądu przemawia fakt, że ulga rehabilitacyjna ma charakter indywidualny, a nie łączny, jak w przypadku ulgi na dzieci. W związku z tym każde z małżonków może zarówno w indywidualnym, jak i we wspólnym zeznaniu odliczyć od dochodu 2280 zł – podkreśla Jakub Rychlik, doradca podatkowy.