Podatnik może rozliczać się w zeznaniu podatkowym złożonym razem ze zmarłym w trakcie roku współmałżonkiem, któremu przysługiwała ulga rehabilitacyjna.
Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być złożony także przez podatnika, którego mąż lub żona zmarli przed terminem rocznego rozliczenia z fiskusem.
I tak, z uprawnienia tego skorzystać może zarówno podatnik, który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, jak i podatnik, który pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego, ale przed złożeniem zeznania podatkowego. W praktyce zdarza się, że zmarły małżonek uprawniony był do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej. W takiej sytuacji możliwość skorzystania z tej preferencji nie przepadnie. Potwierdza to Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy, młodszy konsultant w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

57 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Ekspert tłumaczy, że w przypadku wspólnego rozliczenia ze zmarłym małżonkiem należy odpowiednio zastosować regulacje podatkowe wskazujące, że małżonkowie podlegają opodatkowaniu od sumy swoich dochodów po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z nich, kwot ulg określonych w art. 26 i art. 26c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Oznacza to, że odliczenia dokonywane są odrębnie od dochodów małżonków.
– W konsekwencji, jeżeli w danym roku zmarłemu małżonkowi przysługiwało prawo do ulgi rehabilitacyjnej, ulga ta może zostać uwzględniona we wspólnym zeznaniu PIT – podkreśla Rafał Sidorowicz.
Jednocześnie trzeba pamiętać, że wydatki rehabilitacyjne powinny zostać odliczone od dochodów uzyskanych przez zmarłego małżonka.