statystyki

ZUS waloryzuje świadczenia. O ile wzrosną emerytury, renty i dodatki?

autor: Marek Opolski26.02.2013, 07:03; Aktualizacja: 26.02.2013, 08:08
Waloryzowana będzie w każdym przypadku kwota świadczenia przysługująca 28 lutego 2013 r.

Waloryzowana będzie w każdym przypadku kwota świadczenia przysługująca 28 lutego 2013 r. źródło: ShutterStock

Tak jak w poprzednich latach, tak również w tym ZUS przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. W 2012 r. miała ona wyjątkowo charakter kwotowy, a wszyscy świadczeniobiorcy otrzymali jednakową podwyżkę w wysokości 71 zł. W tym roku rząd postanowił wrócić do procentowej waloryzacji. Zyskają na niej osoby uprawnione do wysokich świadczeń. Im wyższa emerytura lub renta, tym bardziej odczuwalna podwyżka.

Reklama


Reklama


ZUS zwaloryzuje emerytury i renty, okresowe emerytury kapitałowe, pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Waloryzacja obejmie świadczenia, do których prawo powstało najpóźniej 28 lutego 2013 r., niezależnie od tego, czy zostały przyznane z urzędu przed 1 marca 2013 r., czy też na wniosek zgłoszony przed tym dniem. Oznacza to, że na podwyżkę nie mogą liczyć osoby, które z wnioskiem o emeryturę lub rentę wystąpią po 28 lutego 2013. (choćby wymagane warunki spełniły przed 1 marca 2013 r.) lub zgłosiły się z nim wprawdzie jeszcze w lutym, ale ostatni z wymaganych warunków spełnią 1 marca 2013 r. bądź później.

Waloryzowana będzie w każdym przypadku kwota świadczenia przysługująca 28 lutego 2013 r. w wysokości ustalonej przed dokonaniem potrąceń i egzekucji oraz zmniejszenia w związku z osiąganiem przychodu (w przypadku emerytur i rent – przekraczającego 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a w przypadku zasiłków i świadczeń przedemerytalnych – 50 proc. średniej płacy). ZUS podwyższy wyłącznie wypłacane świadczenia na dzień 1 marca. Te, które zostaną w tym miesiącu wstrzymane (np. z powodu kontynuowania stosunku pracy czy w związku z osiąganiem zbyt wysokiego przychodu), wzrosną z chwilą podjęcia ich wypłaty.

Świadczenia w górę

Na podwyżkę mogą liczyć również ci świadczeniobiorcy, którzy pobierają najniższe emerytury, renty oraz świadczenia w kwotach ryczałtowych. I tak, dotychczasowa kwota najniższej emerytury (799,18 zł ) wzrośnie od 1 marca 2013 r. o 31,97 zł (czyli do 831,15 zł). W takiej też wysokości będą przysługiwały w wyniku waloryzacji najniższe kwoty emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej. Od 1 marca 2013 r. wzrośnie też (o 24,54 zł) kwota najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (z dotychczasowych 613,38 zł do 637,92 zł).

Wzrost od 1 marca kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy spowoduje również podwyżkę renty socjalnej, która stanowi 84 proc. tej kwoty. Będzie więc wynosiła 698,17 zł. W takiej też wysokości od 1 marca będzie przysługiwało świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych.

Marcowa podwyżka obejmie również kwoty najniższych rent wypadkowych. Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa wzrośnie o 38,36 zł do kwoty 997,38 zł. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy będzie wynosiła od 1 marca 765,50 zł (wzrost o 29,44 zł w stosunku do dotychczasowej kwoty).

Wzrośnie również wysokość nowo przyznawanego świadczenia przedemerytalnego. W wyniku pomnożenia dotychczasowej kwoty (938,25 zł) wskaźnikiem waloryzacji 104 proc. będzie ona wynosiła 975,78 zł.

Wyższe dodatki

W ramach marcowej waloryzacji zostaną również podwyższone kwoty dodatków i świadczeń przysługujących do emerytury lub renty. Od 1 marca 2013 r. będą one wynosiły:

● dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie oraz dodatek kombatancki – 203,50 zł,

● dodatek dla sieroty zupełnej – 382,50 zł,

● dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – 305,25 zł,

● dodatek kompensacyjny – 30,53 zł,

● świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz osób deportowanych do pracy przymusowej, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 10,20 zł (za jeden pełny miesiąc) do 203,50 zł (za 20 pełnych miesięcy).

O wskaźnik waloryzacji zostaną również podwyższone dotychczas obowiązujące kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytury i renty w wyniku osiągania przychodu z działalności zarobkowej (pomiędzy 70 proc. a 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). W wyniku marcowej waloryzacji będą one wynosiły:

● 549,12 zł – dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

● 411,87 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

● 466,78 zł – dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Od 1 marca 2013 r. wzrasta również gwarantowana kwota świadczenia i zasiłku przedemerytalnego zmniejszanego wskutek osiągania przychodu przekraczającego 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a nie wyższego od 70 proc. przeciętnej płacy. Nowa kwota tej gwarancji to 487,88 zł.

PRZYKŁADY

Ważna data złożenia wniosku

Maria J. 25 lutego 2013 r. ukończyła wiek emerytalny wynoszący 60 lat i jeden miesiąc. Dwa dni później zgłosiła wniosek o emeryturę. ZUS przyzna jej to świadczenie od 25 lutego 2013 r. i zwaloryzuje od 1 marca 2013 r. Gdyby wniosek został zgłoszony po 28 lutego 2013 r., świadczenie nie podlegałoby tegorocznej waloryzacji.

Pełna podwyżka renty dla dorabiającego

Marian D. od 2 lat jest uprawniony do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (ostatnio w kwocie 1345,20 zł). Niedawno podjął zatrudnienie w ramach umowy-zlecenia, a uzyskiwany przychód skutkuje comiesięcznym zmniejszeniem wypłacanego świadczenia do kwoty 949,17 zł. Mimo to ZUS zwaloryzuje od 1 marca 2013 r. pełną wysokość renty, tj. 1345,20 zł.

Waloryzacja z dniem podjęcia wypłaty

Hanna K. od marca 2012 r. jest uprawniona do emerytury. ZUS zawiesił jednak od razu prawo do tego świadczenia w związku z kontynuowaniem stosunku pracy nawiązanego jeszcze przed przejściem na emeryturę. Ubezpieczona zamierza zakończyć zatrudnienie dopiero z końcem grudnia tego roku i ubiegać się o podjęcie wypłaty świadczenia od 1 stycznia 2014 r. W związku z tym, że w marcu 2013 r. emerytura będzie zawieszona, ZUS zwaloryzuje świadczenie dopiero przed podjęciem jej wypłaty.

Kwota pomniejszenia świadczenia

Barbara D. jest uprawniona do wcześniejszej emerytury. Od pewnego czasu dorabia do swojego świadczenia, pracując na pół etatu. Przychód, jaki uzyskuje, waha się w zależności od miesiąca od 3500 zł do 3600 zł brutto. Ponieważ znacznie przekracza niższy próg zarobkowy (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia), ZUS zmniejsza świadczenie o maksymalną kwotę, tj. 528 zł. Od 1 marca 2013 r. kwota tego zmniejszenia wzrośnie do 549,12 zł.

Podstawa prawna

Art. 85, art. 88–94 i art. 104 ust. 8 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.).

Komunikat prezesa GUS z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2012 r. (M.P. z 2013 r., poz. 31).

Komunikat ministra pracy i polityki społecznej z 13 lutego 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 r. (M.P. z 2013 r., poz. 78).

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:Dziennik Gazeta Prawna

Polecane

Reklama

 • EMERYT(2013-02-26 16:30) Odpowiedz 00

  CO TU PISAĆ PLATFORMA TO OSZUSCI I ZŁODZIEJE ...TYLKO PIS

 • zzzzzzz(2013-02-28 11:31) Odpowiedz 00

  Benzyna 95 z dnia na dzień zdrożała o 10 groszy.
  Wczoraj kosztowała 5,62 dziś 5,72. Ciekawe po ile będzie jutro.

 • R(2013-02-27 12:33) Odpowiedz 00

  jak niestyd Panstwu POLSKIEMU,zus-owi i wszystkim odpowiedzialnym za NARÓD POLSKI , ze Polak pracujacy 15 lat w szczególnych warunkach juz cały rok błaga o emeryture.A zus po kazdym posiedzeniu sadu wyszukuje jakies nieprawidłowosci. Zus nawet ma adwokata-stac go.A BIEDNY spracowany człowiek ,przygarbiony,nękany psychicznie i fizycznie też[czesto odsyłany poszukiwac dokumentacji nieistniejacego zakładu]. CHYBA NIEWARTO UCZCIWIE I CIEZKO PRACOWAC W POLSCE BO TO NIE JEST USZANOWANE .A chodzi o osobe z mojej rodziny i boje sie bo obecnie jest w złym stanie psychicznym z powodu tej walki z zusem.Dzisiaj przyczepili sie do czasu pracy-.znowu trzeba czekac,majac tylko zasiłek bo niwolno podjac pracy.JAK CIEZKO BYC POLAKIEM.

 • niebieski ptak(2013-02-27 10:09) Odpowiedz 00

  Do ŚMIECHU NA SALI...to trzeba było uczyć się ,pracować lat ponad 35 z odkładem, dokształcać się za własne pieniądze...mogłabyś wtedy nieproduktywnie sięgać po tą niby dużą kasę i czcić sprawiedliwość społeczną-ech polaczki ...czubek własnego nosa i NIC PONAD TO?

 • Darek(2013-02-28 10:35) Odpowiedz 00

  Gosciu budrzetówce dobrze zarabiaja . 13 maja . Wypłaty \maja dobre. a ty smiesz sie pytac kiedy dostaniecie podwyzsze .NIGDY. Jak ktos robi w budrzetówce to tam pieniadze maja barzdo dobre. Oni zadnej piodwyzszki nie powinni dostac.

 • Dziadek(2013-02-27 21:55) Odpowiedz 00

  Pamiętam ************* było bo Naród się opier...Strajkowali najlepiej uposażeni,chytra klasa robotnicza,ciągle mieli mało.Stoczniowcy Lecha,górnicy,hutnicy,PGErowcy,kler im pomagał.Były przedszkola,posiłki regeneracyjne,lekarstwa darmowe dla emerytów,stypendia zakładowe dla studentów,w szkole dentysta i lekarz,obozy wędrowne dla studentów,tygodniowe wczasy darmowe dla górników dołowych,sanatoria zagraniczne .i wiele innych przywilejów.Budowano nowe osiedla mieszkaniowe i słusznie ,na ***** mi autostrady płatne z drogą benzyną czy stadiony.P.TUSK POWINIEN PRZESTUDIOWAĆ TE NASZE KOMENTARZE ,bo w nich jest pokazana prawda.A te jego wyjazdy są do du...,bo na spotkaniach Naród bojaźliwy będzie mu właził do du...i biedny nie dowie się prawdy swego ludu.Niech sobie ,albo żona zaparzy mocną kawę i niech poczyta te nasze zmartwienia w zaciszu domowym i dowie się całej prawdy o gnębionym przez jego pachołków Narodzie.Tak mu dopomóż Bóg.

 • iza(2013-02-28 09:18) Odpowiedz 00

  Witam.Może ktoś już otrzymał świadczenie przedemerytalne ile jest netto od 1 marca 2013roku.

 • mysz(2013-02-28 09:16) Odpowiedz 00

  wiadomość z ostatniej chwili. Złodziejski ZUS przyznał swoim pracownikom premie za skuteczne okradanie staruchów . Widocznie to okradanie dobrze im wyszło w ostatnim roku / zyski ze zlodziejskiej waloryzacji / , bo średnio urzędasy za perfekcję w pomyłkach w obliczeniach emerytur na niekorzyść staruchów dostały 4500 średnio na głowę. I co wy na to wydymani bogacze 1480+. Co wy na to bogacze z nędznym comiesięcznym ochłapem , 1200 zł netto, którym nie tyko musieliście się podzielić z takimi dziadami jak wy, ale z ktorego jeszcze płacicie podatki na nagrody dla okradających Was złodzieji. Zróbmy w końcu coś z tym koledzy żebracy, z których nędzy ten rzad razem ze swoimi przydupasami /ZUS/ jawnie drwi.

 • Sławek(2013-02-28 13:02) Odpowiedz 00

  Ją otrzymałem niecałe 3 % podwyżki, strasznie sie cieszę ;)))

 • Henry(2013-02-28 08:22) Odpowiedz 00

  Całkowicie popieram dziadka post 99. Niech rządzący nie przekłamują historię bo ludzie nie są głupcami i wiedzą , bo to przeżyli a oni dorwali się do koryta i mogą to wmówić młodszemu pokoleniu ale mam nadzieję że życie i historia to rozliczy a być może społeczeństwo też.A ci którzy wybierają chleb i puszki ze śmietników aby przeżyć i zrobić opłaty po czterdziestu kilku latach pracy na oszustów są szczególnie im wdzięczni.

 • BACA : najpierw pomyśł - później pisz !(2013-02-28 14:25) Odpowiedz 00

  Jaki ma związek rodzaj ustroju z relacją Państwo - obywatel ?

 • vi-cek Pierniczyński z PSL-u(2013-02-28 14:29) Odpowiedz 00

  Wzorem Pawlaka nie ruszę przywilejów Górników i Związkowców PISanych na dole Kopalni.
  Dlatego tak szybko jechałem na Śląsk 200 km/h , żeby im to POwiedzieć.

 • BACA(2013-02-28 13:23) Odpowiedz 00

  CHCILISCIE KAPITALIZMUTOTERAZNIENARZEKAC-

 • emeryt z ZUS(2013-02-28 15:37) Odpowiedz 00

  Waloryzacja kwotowa , to wymysł kretyna.
  Waloryzacja / bez przymiotników/ jest to przywrócenie siły nabywczej wcześniej przyznanego świadczenia , z powodu inflacji. Inflacja jest określana procentowo , składki na ZUS są naliczane procentowo , to i waloryzacja MUSI BYĆ PROCENTOWA.
  Czy również chciałbyś aby podatki były naliczane kwotowo ??? .
  A możne też odsetki w banku ??

 • WALORYZACJA 2012(2013-02-28 21:11) Odpowiedz 00

  nie zapomnimy, panie premierze...

 • XXYYZZ(2013-03-01 08:27) Odpowiedz 00

  Z definicji PRZEMOCY ekonomicznej, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp.
  W tej definicji mieści się również

  przemoc PAŃSTWA wobec OBYWATELA!

  W tym również niedostateczna pomoc medyczna - jej utrudnienie lub zaniechanie - jak np. wobec ludzi starszych czy nieuleczalnie chorych!

  Manipulacje z waloryzacją w 2012 i 2013 dokładnie do definicji przemocy przystaje, a Rzepliński i TK to narzędzia tej przemocy!
  A najłatwiej być sprawcą przemocy jeżeli ofiara jest słabsza i zależna!

 • Zawsze podawano....(2013-02-27 12:14) Odpowiedz 00

  Zawsze podawano o ile wzrosnie waloryzacja z tytulu inflacji i z tytulu 20% wzrostu wynagrodzen. Dlaczego tym razem mowi sie tylko o lacznym wskazniku.
  W styczniu prasa donosila o wskazniku 4,48%, a obecnie o 4.0%.
  Jak ten wskaznik w wysokosci 4,0% zostal obliczony?

 • obserwator(2013-02-28 07:23) Odpowiedz 00

  Sytuacja emerytów i rencistów za rządów koalicji PO – PSL staje się tragiczna. Ludzi, którzy poświęcili dla Polski całe życie, dziś nie stać na leczenie – alarmują związkowcy z Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego.

  Zdaniem Stanisława Alota, eksperta Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”, działania rządu to nic innego jak zabieranie biednym, słabszym, niemającym środków na obronę i oddawanie bogatym. Ekspert „Solidarności” odniósł się m.in. do tegorocznej waloryzacji emerytur, która obejmie 9,8 miliona Polaków. Podkreślił, że z tych świadczeń utrzymuje się ok. 15 milionów ludzi.

  Przypominając definicję waloryzacji, która ma przywrócić realną wartość świadczeń zmniejszonych w minionych 12 miesiącach na skutek inflacji, podkreślił, że podniesienie wysokości świadczeń o 4 proc. w 2013 r. nie jest żadną waloryzacją.

  – Czy ktoś uwierzy, że koszty utrzymania mieszkania w tym czynsz, podatek, ogrzewanie, energia elektryczna, woda, wywóz śmieci, gaz w ostatnich 12 miesiącach wzrosły tylko o 4 procent? – pyta Stanisław Alot.

  Jego zdaniem, od tych kosztów nie sposób się uchylić bądź zastąpić je tańszymi odpowiednikami. To jednak nie wszystko, bo jednocześnie wzrosły koszty żywności i leków przynajmniej o 20 proc., a to oznacza, że kosztem zdrowia swoich obywateli państwo próbuje robić oszczędności i łatać dziurę budżetową.

  – Ceny leków i usług medycznych gwałtownie wzrosły, odkąd przed 14 miesiącami rząd postanowił oszczędzić na refundacji leków 1,8 miliarda zł rocznie. Cel rząd osiągnął, ale utracone 1,8 mld dostawcy leków odbili sobie w dwójnasób na nabywcach leków. Chorzy sfinansowali oszczędności w NFZ i wydali niemal dwukrotnie więcej niż wyniosły oszczędności rządowe – zauważył Alot. Jego zdaniem, przerzucanie przez rząd Donalda Tuska na emerytów i rencistów kosztów rosnącego długu publicznego i obwinianie o powstanie tego długu ludzi w podeszłym wieku jest skandalem.

  Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że mimo iż składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych pochodzą z wynagrodzeń, od których pobrano podatek dochodowy, świadczenia są obciążone ponadto podatkiem dochodowym.

  – Żądamy zniesienia opodatkowania świadczeń w ogóle, a na początek tych poniżej minimum egzystencji. Można również kilkukrotnie zwiększyć kwotę wolną od podatku i w rozliczeniu brać pod uwagę wszystkich członków rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym – uważa Stanisław Alot.

  Jego zdaniem, bieda Polaków, a zwłaszcza emerytów i rencistów, rośnie w tak zastraszającym tempie, że za utratą siły nabywczej świadczeń nie nadążają ze swoimi danymi ani GUS, ani Instytut Spraw Społecznych. – Minimum egzystencji oznacza dziś marną wegetację – uważa Alot.

  W opinii eksperta Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”, „waloryzacja” z 2012 r. wpłynęła negatywnie na tegoroczną.

  – Ustawa waloryzacyjna z 2012 r. „spłaszczyła” wysokości świadczeń, dowolnie dodając jednym 71 zł brutto, innym 53 – czyli parlament zmienił wysokości wyliczonych już emerytur i rent. Kto mu dał takie prawo? – pyta Stanisław Alot.

  W jego ocenie, liczby nie kłamią i na skutek ubiegłorocznych błędów wszyscy otrzymujący przed 1 marca 2012 r. więcej niż 1480 zł brutto stracili, bo obniżono im na zawsze podstawę świadczenia. To wszystko sprawia, ze emeryt i rencista w Polsce jest traktowany przez obecny rząd jako źródło oszczędności budżetowych i „zbędny transfer socjalny”.

 • Misia.(2013-03-01 11:16) Odpowiedz 00

  Do Kalif.Tak sie jakos sklada ze za rzadow PIS emeryci otrzymali co roku 6 procent podwyzki emerytuty.Musisz byc bardzostarym emerytem ze tego nie pamietasz.

 • ka..(2013-02-27 13:47) Odpowiedz 00

  do KALIF właśnie PiS waloryzował i to dużo SLD dawało jednorazowo po 300 zł

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama