W czwartek 25 stycznia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Ten obywatelski projekt ustawy zawiera zmianę kwoty świadczenia z 1217,98 zł do wysokości płacy minimalnej. Obecnie minimalna to 4242 zł brutto, a od lipca wzrośnie do 4300 zł.

"Nie najsłabsza, lecz najsilniejsza grupa społeczna"

Jak podaje PAP, premier Donald Tusk podczas posiedzenia Sejmu podkreślił, że rodzice i opiekunowie osób z najcięższymi niepełnosprawnościami to nie jest najsłabsza grupa społeczna. „To najsilniejsza grupa społeczna” – zaznaczył. „Władza jest po to, by o nich zadbać” – dodał.

Marlena Maląg, była szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w rządzie PiS, tak skomentowała projekt: "Skoro państwo uważacie, że projekt obywatelski wpisuje się w rozwiązania systemowe i on rzeczywiście poprawi sytuację polskich rodzin,które mają niepełnosprawne dzieci (...), to jesteśmy za pełnym procedowaniem tego projektu. Będziemy obserwować, kiedy (…) będzie uchwalony i wdrożony". Zastrzegła jednak, że nie zostało powiedziane, co konkretnie jest w projekcie. Wyliczała też, ile zrobił resort za jej kierownictwa.

Renta socjalna. Jakie warunki trzeba spełnić?

ZUS informuje o warunkach, które należy spełnić, aby uzyskać prawo do renty socjalnej:

  • należy być osobą pełnoletnią, czyli mieć ukończone 18 lat, lub kobietą, która wyszła za mąż, mając skończone 16 lat;
  • w szkole lub w szkole wyższej – przed zakończeniem 25 lat,
  • w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej

Renta socjalna. Kto może złożyć dokumenty?

Wniosek o rentę socjalną może samodzielnie złożyć osoba ubiegająca się o świadczenie lub mogą to zrobić w jej imieniu: przedstawiciel ustawowy (np. rodzic w imieniu dziecka); opiekun prawny; kierownik ośrodka pomocy społecznej (jeśli poprosi się go o pomoc); opiekun faktyczny (gdy złoży oświadczenie o sprawowaniu faktycznej opieki nad osobą starającą się o rentę socjalną i potwierdzi je wójt, burmistrz lub prezydent miasta albo osoba przez nich upoważniona); inna osoba, jeśli osoba starająca się o rentę socjalną da jej pisemne pełnomocnictwo (warto w nim podać dane pełnomocnika, aby urzędnik mógł sprawdzić tożsamość, np. imię i nazwisko, serię i numer dowodu osobistego) – osoba ubiegająca się o rentę socjalną i pełnomocnik muszą się na tym dokumencie podpisać.

Istnieje również możliwość zbadania przez lekarza orzecznika ZUS osoby starającej się o rentę socjalną w miejscu jej zamieszkania– jeśli lekarz opiekujący się osobą z niepełnosprawnością uzna, że z powodu złego stanu zdrowia podróżowanie jest niemożliwe.