Takie zmiany przewiduje ustawa z 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta nauczyciela. Wczoraj zajmowali się nią senatorowie. W trakcie prac nie zgłoszono do niej żadnych uwag. W efekcie ustawa bez poprawek trafi do podpisu prezydenta.

Do tej pory nauczyciele pracujący w szkołach mieli prawo do 37-proc. zniżki. Trybunał Konstytucyjny trzy lata temu orzekł, że nie można w tych uprawnieniach pomijać osób pracujących w przedszkolach. Z inicjatywy senatorów w porozumieniu z Radą Ministrów przygotowano projekt, który zakłada objęcie wszystkich uczących pedagogów równą, ale niższą ulgą niż do tej pory.

Z rządowych wyliczeń wynika, że z 37-proc. ulgi korzysta 585 tys. nauczycieli. Po zmianach liczba uprawnionych zwiększy się o blisko 68 tys. tych zatrudnionych w przedszkolach.