To już pewne. Od nowego roku osoby po zawale oraz te, które wymagają wszczepienia protezy stawu biodrowego, zostaną objęte kompleksową usługą medyczną. Dzięki temu po zabiegu to szpital zapewni im dalsze porady specjalistów oraz rehabilitację.
Resort zdrowia dla zawałowców oraz osób kierowanych do wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego opracował nową ścieżkę leczenia. Pacjenci dostaną swoich koordynatorów, którzy m.in. będą umawiać ich na wizyty. W przypadku osób po zawale opieka ma trwać rok po wyjściu ze szpitala. Dla potrzebujących operacji stawu biodrowego rozpocznie się ona nawet kilka miesięcy przed zabiegiem i obejmie, poza badaniami, także porady dotyczące zmiany trybu życia i zajęcia z rehabilitantem. Po zabiegu chory, w zależności od stanu zdrowia, będzie objęty opieką od kilku miesięcy do roku. Szpital będzie musiał zapewniać te dodatkowe usługi na miejscu lub podpisać umowy z podwykonawcami (po spełnieniu przez nich wymogów jakościowych oraz zapewnieniu dostępu usług we wskazanym czasie). Na realizację świadczeń w ramach kompleksowej opieki placówki dostaną ryczałty za cały tok leczenia.
Ważny czas