Wszyscy mieszkańcy zyskają powszechny dostęp do opieki medycznej, zniknie NFZ, a szpitale dostaną pieniądze na leczenie pacjenta, a nie na pojedyncze świadczenia.
Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawiał na wczorajszym posiedzeniu rządu szczegóły zmian zebranych wspólnie w dokumencie pt. „Narodowa służba zdrowia”. Program zakłada przeobrażenia w medycynie naprawczej (czyli świadczeniach udzielanych w razie choroby), a także rozwój zaniedbywanego dotychczas zdrowia publicznego, w tym profilaktyki. Najbardziej rewolucyjne wydaje się jednak to, że z początkiem 2018 r. prawo do leczenia uzyskają wszyscy rezydenci: zarówno obywatele RP (stale zamieszkali w Polsce), jak i innych państw z legalnym prawem pobytu. Obecnie z darmowego leczenia korzystać mogą wyłącznie osoby ubezpieczone.
Limity do lamusa