Tylko do 8 maja lekarze mają czas na dostosowanie się do nowych reguł wystawiania recept rocznych. Po tym czasie próby zapisu e-recepty według dotychczasowego schematu dawkowania będą odrzucane przez system. Co to znaczy dla pacjentów?

Okres przejściowy, który miał zakończyć się 1 kwietnia 2024 roku, został przedłużony do 8 maja. Po tym terminie system informatyczny odrzuci próby zapisu e-recepty rocznej według dotychczasowego schematu dawkowania.

Jak realizować roczną e-receptę?

Mimo że e-recepta jest wystawiona na 365 dni, to lekarz może przepisać lek maksymalnie na 360 dni kuracji. Jak zrealizować e-receptę roczną?

  • Pierwsze opakowanie leku należy wykupić, nim minie 30 dni od daty wystawienia e-recepty. Jeśli zrobimy to po 30 dniach, farmaceuta wyda mniejszą ilość leku. Obliczy ją proporcjonalnie do liczby dni, które upłynęły od daty wystawienia e-recepty albo od daty „realizacji od” (jeśli lekarz ją zaznaczył).
  • Jednorazowo możemy wykupić zapas leku na 120 dni; nie ma możliwości wykupienia leku na cały rok. Kolejną porcję leków, na następne 120 dni, wykupimy po upływie ¾ tego okresu, czyli po 90 dniach od realizacji pierwszej porcji leków.
  • Wszystkie przepisane opakowania jednego leku trzeba wykupić w tej samej aptece, w której wykupiliśmy pierwsze

Recepty roczne. Nowy schemat dawkowania

1 marca 2024 r. zmienił się sposób, w jaki lekarze opisują na e-receptach dawkowanie leku. Nie zmieniło to w niczym zasad realizacji recept przez pacjentów.

Od 1 marca farmaceuci mogą korzystać z nowej funkcji systemu, która podpowiada im, ile dawek leku mają każdorazowo wydać pacjentowi, który ma roczną e-receptę. Z tego powodu zmienił się sposób, w jaki lekarze opisują dawkowanie preparatów.

To rozwiązanie będzie obowiązkowe dopiero od 8 maja, co znaczy, że w okresie przejściowym lekarze mogli wystawiać e-recepty tak, jak dotychczas, a farmaceuci nadal mieli możliwość liczenia wydawanych dawek na starych zasadach. Wszystkie e-recepty były więc realizowane.

Zmiany w receptach od 8 maja. Co to znaczy dla pacjentów?

Powyższe zmiany nie oznaczają, że pacjenci, którzy korzystają z rocznych recept, powinni cokolwiek robić. To lekarze mają dostosować swoje oprogramowania gabinetowe do nowych reguł.

Problem pojawić się może wtedy, gdy nasz lekarz nie dostosuje się do tych wymagań do 8 maja. Wtedy możemy mieć problem z otrzymaniem recepty rocznej na wybrany lek.

AKUALIZACJA

Ważne

Tuż przed 8 maja resort zdrowia skierował do konsultacji publicznych rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ws. recept, które ponownie przedłużyło okres przejściowy - tym razem do 30 czerwca 2024 roku.

Więcej szczegółów na temat wydłużenia terminu oraz powodach, dla których ministerstwo zdecydowało się na ten ruch, przeczytasz w artykule: Zmiany w receptach od 1 lipca. Ważny komunikat Ministerstwa Zdrowia