Eksperci liczą na to, że przekazanie wojewodom kompetencji funduszu zdrowia nie jest jeszcze przesądzone. Bowiem zdaniem niektórych powinny one przypaść urzędom marszałkowskim.
Podczas gdy w Ministerstwie Zdrowia toczą się prace nad tym, jak przeprowadzić obiecywaną likwidację NFZ (obecnie podawany termin to początek 2018 r.), szefowie szpitali i eksperci mają zastrzeżenia co do fundamentalnego założenia tych planów – a mianowicie przekazanie zdrowotnych zadań wojewodom. Ci ostatni są bowiem częścią administracji centralnej, tymczasem wielu specjalistów uważa, że zdrowie powinno trafić do samorządów. I liczą na to, że ich głos zostanie wzięty pod uwagę.
– Przekazywanie kompetencji oddziałów NFZ wojewodom w praktyce oznacza jeszcze większe uzależnienie od resortu zdrowia – ocenia Dariusz Madera, dyrektor Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu. – Władze samorządowe zostały wybrane przez mieszkańców i to one powinny decydować o kształcie i priorytetach ochrony zdrowia w regionie – mówi wicemarszałek woj. opolskiego Roman Kolek. I wtórują mu inni samorządowcy.