„Pracujemy koncepcyjnie nad wieloma zmianami” – poinformował Radziwiłł w piątek, podczas konferencji podsumowującej 100 dni rządu Beaty Szydło.

Wskazał, że toczą się prace m.in. nad koszykiem świadczeń gwarantowanych, który – jak ocenił - „od lat nie był porządkowany i w którym jest chaos”. Dodał, że porządkowana jest także ich taryfikacja, bowiem są w nim zarówno te, które można określić jako niedoszacowane, ale także przeszacowane.

Ministerstwo, jak poinformował, przygotuje raport strategiczny dotyczący zmian systemowych. Powołano zespół, który pochyla się m.in. nad likwidacją NFZ i uproszczeniem prowadzenia działalności leczniczej.

Reklama

Radziwiłł przypomniał, że pracuje także zespół zajmujący się zmianami w obszarze polityki lekowej.

Podkreślił, że w resorcie działa także zespół ds. innowacji w służbie zdrowia. Jak wskazał, obszar ten to olbrzymi potencjał zarówno dla rynku pracy, jak i przedsiębiorczości.