- Zobowiązaniem państwa jest odpowiedzialność za ochronę zdrowia. Nigdy nie jest tak, że państwo jest odpowiedzialne za wszystko - mówi Konstanty Radziwiłł.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego zdejmujący z lekarzy obowiązek wskazania innego świadczeniodawcy, gdy sami odmówią pomocy ze względu na klauzulę sumienia, zapadł w listopadzie. TK stwierdził jednocześnie, że to na państwie ciąży obowiązek wskazania miejsca, gdzie może być wykonane takie świadczenie. Czy MZ planuje nowelizację przepisów?
Nie, ponieważ te zapisy prawa, które mówiły – w sposób, jak się okazuje, niedoskonały – o możliwości odmowy udzielenia przez lekarza świadczenia, TK uznał za niegodne z konstytucją. Zgodnie z porządkiem prawnym, przy publikacji tekstu obowiązującej ustawy musi zostać zaznaczone, które części przepisów ustawy mówiących o klauzuli sumienia – bo podkreślam, że nie chodzi o całą regulację – straciły swoją ważność. Zatem z praktycznego punktu widzenia jest tak, jakby dokonano nowelizacji tej ustawy.