Do końca tego roku powstanie plan, który stwarza szanse na poprawę sytuacji finansowej w publicznej służbie zdrowia. To deklaracja ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Podstawę tego planu stanowi przeorganizowanie koszyka gwarantowanych świadczeń medycznych, sporządzenie mapy potrzeb medycznych i dekomercjalizacja placówek służby zdrowia.

Wycena świadczeń medycznych musi ulec zmianie nie tylko dlatego, że część z nich jest niedoszacowana a część przeszacowana - mówi Konstanty Radziwiłł. To powoduje - według ministra - pojawienie się prywatnych firm, które zamawiają bardzo drogie świadczenia, przez co tracą na tym szpitala publiczne.

Bardziej racjonalne dysponowanie zasobami finansowymi ma pomóc także sporządzenie w skali kraju mapy potrzeb medycznych - dodał szef resortu zdrowia. Mają one służyć temu czy dana inwestycja - szpital czy sprzęt - mają sens.

Minister Radziwiłł zapowiedział także dekomercjalizację służby zdrowia - przekształcone w przedsiębiorstwa szpitale nastawione na zwiększanie zysku zatracają swoją misję, którą jest przede wszystkim ratowanie zdrowia i życia ludzkiego.

Konstanty Radziwiłł, który uczestniczy dziś w wyjazdowym posiedzeniu Klubu Parlamentarnego PiS w Łomży, odwiedził m.in. Szpital Wojewódzki w tym mieście, gdzie spotkał się z jego personelem.