Proponowane przez rząd kierunki zmian w ustawie o działalności leczniczej nie tylko mogą być niekonstytucyjne, lecz także istnieje ryzyko, że pogłębią chaos w ochronie zdrowia.
Projekt zmian przede wszystkim realizuje polityczne zapowiedzi PiS zatrzymania komercjalizacji placówek zdrowotnych. I o ile idea ta ma zwolenników, to skierowane do konsultacji założenia ustawy zebrały krytykę ze wszystkich stron.
Właściciel bez uprawnień