Lekarze będą mogli bez obaw kierować pacjentów do szybkiej diagnostyki. Resort zdrowia chce znieść kary dla tych medyków, którzy często niesłusznie podejrzewali chorobę.
Trzynaście miesięcy temu uruchomiono pakiet onkologiczny, który miał znacznie poprawić sytuację pacjentów i wskaźniki ich przeżywalności. Wprowadziła go nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 22 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1138). W czasie prac legislacyjnych ignorowano uwagi partnerów społecznych. W efekcie pakiet okazał się bublem i stale trzeba go poprawiać.
Koniec sankcji dla lekarzy