Na pewno znikną takie procedury, jak zderzenie ze statkiem kosmicznym, leczenie "śmierci natychmiastowej" czy leczenie niedoboru selenu i wanadu. Doprecyzowane zostaną też kryteria kwalifikacji do leczenia, czyli to, w jakich przypadkach można różne technologie wykorzystywać.

Zdaniem Krzysztofa Łandy wiele pieniędzy w służbie zdrowia jest marnowanych. Za niektóre zabiegi, procedury czy wyroby medyczne NFZ płaci więcej, niż w bogatszych od nas krajach europejskich. Zaoszczędzone fundusze będą przeznaczone na efektywne zabiegi, do których obecnie kolejki są największe - wyjaśnił Łanda. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowuje zmianę wyceny ponad 200 świadczeń z różnych dziedzin medycyny.