Pani Renata musiała skorzystać z porady lekarskiej w święta. – Zdawałam sobie sprawę, że mogą być kolejki, ale to, co zastałam w placówce, przechodziło wszelkie pojęcie. Na lekarza czekało ponad 100 osób, w kolejce spędziłam kilka godzin, a naprawdę źle się czułam. Usłyszałam też, że nie zawsze złe samopoczucie jest wystarczającym powodem do wizyty. Czy naprawdę muszę mieć konkretne objawy, żeby uzyskać pomoc medyczną i czy zawsze będę musiała czekać w takich kolejkach – zastanawia się czytelniczka
Sytuacja opisana przez panią Renatę jest, niestety, zupełnie normalna. Badania przeprowadzone w Polsce wskazują, że podczas jednego świątecznego dyżuru jeden lekarz przyjmuje nawet do 200 pacjentów. To oznacza, że wizyta w takim terminie wiąże się z koniecznością wielogodzinnego oczekiwania. Lekarzy jest po prostu zbyt mało. Wynika to również z tego, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Narodowy Fundusz Zdrowia nie może zawrzeć umowy o świadczenie usług medycznych z lekarzem lub pielęgniarką pracującymi u innego świadczeniodawcy, który ma już umowę z NFZ. Jeśli na przykład medyk prowadzi własną praktykę i ma podpisany kontrakt z funduszem, to automatycznie nie może pełnić nocnych lub świątecznych dyżurów. Być może taki zapis zostanie zmodyfikowany, na razie jednak wciąż obowiązuje.
Pani Renata pyta również, czy tylko konkretne objawy i choroba uzasadniają wizytę w placówce opieki zdrowotnej podczas dyżurów nocnych lub świątecznych. Pacjent powinien z takiej pomocy skorzystać przede wszystkim w razie nagłego zachorowania albo nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów zagrożenia życia, a zastosowane domowe sposoby i leki bez recepty nie przyniosły poprawy. Wizytę uzasadniają także zaostrzenie dolegliwości choroby przewlekłej, zaburzenia psychiczne, infekcje dróg oddechowych, zwłaszcza u małych dzieci lub osób w podeszłym wieku, silne bóle brzucha lub głowy, które utrzymują się mimo stosowania leków, nagłe bóle kręgosłupa lub stawów. Co istotne, przy wizycie w placówce opieki zdrowotnej nie obowiązuje rejonizacja.
Ważne
Przy nagłym zagrożeniu zdrowia lub życia pomocy udzieli szpitalny oddział ratunkowy
Podstawa prawna
Art. 5, art. 15, art. 132 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581).