Rząd zdecydował o kontynuacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2016-2024. Będzie on finansowany z budżetu państwa, tak jak dotychczas. Na 10-letni program, który kończy się w tym roku wydano 2 miliardy 463 miliony złotych.

Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2016-2024 będzie ukierunkowany na prewencję, profilaktykę i wczesne wykrywanie raka. Według komunikatu, nacisk będzie położony w szczególności na dalszy rozwój wczesnej profilaktyki nowotworów złośliwych poprzez promocję i upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka, na przykład przy raku szyjki macicy, piersi jelita grubego i płuc.

Zwiększona będzie dostępność do metod wczesnego wykrywania nowotworów, czyli prowadzone będą badania skriningowe. Przewidziano między innymi uzupełnienie i wymianę wyeksploatowanego sprzętu medycznego służącego do leczenia raka. Zapowiadane jest wspomaganie edukacji onkologicznej wśród zawodów medycznych oraz rozwój systemu rejestracji nowotworów.

Według Krajowego Rejestru Nowotworów, każdego roku notuje się w Polsce ponad 150 tysięcy nowych zachorowań na nowotwory, 90 tysięcy osób umiera z tego powodu.