Więcej chorych będzie leczonych poza kolejką. To efekt zmian, które wejdą w życie 1 listopada. Propozycje korekty opracował specjalny zespół powołany w lipcu przez ministra zdrowia Mariana Zembalę.
Od początku roku przepustką do omijania kolejek i szybszej diagnostyki jest tzw. zielona karta. Przy czym ten dokument nie przysługiwał niektórym grupom pacjentów. Ministerstwo Zdrowia naprawia ten błąd. Z rozporządzeń, które wejdą w życie w niedzielę, wynika, że do pakietu onkologicznego zostanie włączone leczenie raka układu chłonnego i krwiotwórczego. Lekarze będą mogli wystawiać zieloną kartę także pacjentom z łagodnym nowotworem centralnego układu nerwowego. Od listopada medycy nie będą też musieli zakładać tego dokumentu pacjentom w czasie rzeczywistym (tzn. w momencie podjęcia decyzji o włączeniu chorego do pakietu), a więc w trakcie wizyty. Będą mieli na to trzy dni od pojawiania się chorego w gabinecie.
Zmieni się także skład konsylium, czyli zespołu, który opracowuje indywidualny schemat leczenia każdemu pacjentowi poddanemu terapii na nowych zasadach. Zgodnie z korektami do pakietu w przypadku chorych z nowotworami układu krwiotwórczego lub układu chłonnego w konsylium nie będzie musiał zasiadać specjalista radioterapii. Jego obecność w przypadku tej grupy pacjentów nie była zasadna, a obowiązkowy udział takiego specjalisty zwiększał koszty i opóźniał decyzję o rozpoczęciu leczenia.
Wszystkie wprowadzone zmiany były postulowane przez onkologów. Przy czym korekta przepisów nie zadowala ich do końca. Powód? Pakiet wciąż wiąże się dla nich z wieloma uciążliwymi obowiązkami biurokratycznymi. – Pod tym względem niewiele się zmieni. Wypełnienie karty trwa około pół godziny, podczas gdy wizyta – 20 minut. Tych dokumentów zostało wydanych pacjentom ponad 100 tys., co oznacza, że lekarze na papirologię poświęcili dotychczas 50 tys. godzin. Pakiet ponadto nie zlikwidował takich wąskich gardeł w onkologii, jak brak sprzętu czy niedobór lekarzy – komentuje prof. Wiesław Jędrzejczak, kierownik Kliniki Hematologii i Onkologii z Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie.
Etap legislacyjny
Wejdzie w życie 1 listopada 2015 r.