- Chcemy zmienić nastawienie świadczeniodawców, którzy wyznają zasadę: przyjmujemy tylko tych chorych, którzy są dla nas opłacalni - mówi w wywiadzie dla DGP prof. Marian Zembala.
Jak pan skomentuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie klauzuli sumienia? Trybunał orzekł, że obowiązek informowania pacjentów o możliwości uzyskania świadczenia niezgodnego z sumieniem lekarza spada na NFZ.
Uznaję niezależność trybunału i nie będę komentować jego decyzji. Mogę jedynie odnieść się do tej sprawy z perspektywy lekarza i osoby z doświadczeniem w zarządzaniu szpitalem. To dobrze, że zapadło rozstrzygnięcie w sprawie niekonstytucyjności niektórych przepisów kwestionowanych we wniosku. I dobrze, że odmowa musi być odnotowana w dokumentacji. Według mnie trudno jednak wskazywać fundusz jako instytucję, która powinna dysponować wiedzą, gdzie pracują lekarze z takimi czy innymi poglądami. To zadanie oparte na oświadczeniach lekarzy mogą wykonywać kierownicy szpitali, poradni i konsultanci.