1 stycznia 2016 roku rusza Narodowy Program Ochrony Zdrowia. Jego celem jest walka z otyłością, z uzależnieniami i z czynnikami zewnętrznymi, które negatywnie wpływają na zdrowie. W programie przewidziane są również działania dotyczące ochrony zdrowia psychicznego oraz świadczenia przeznaczone dla osób starszych.

Wiceminister zdrowia Beata Małecka - Libera powiedziała IAR, że zadania te będą realizowane przez samorządy i przez organizacje samorządowe. "Chcę w to włączyć całe społeczeństwo, choć mam świadomość, że jest to długi proces" - powiedziała.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia zapisany jest w ustawie o zdrowiu publicznym, którą obecnie zajmuje się Senat.

Na etapie prac sejmowych doszło do konfliktu rządu ze środowiskiem psychiatrów, którzy obawiali się, że uchwalenie ustawy oznaczać będzie likwidację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. "To było jakieś niedopatrzenie i niedomówienie pomiędzy nami a środowiskiem psychiatrów, ponieważ ja nigdy nie chciałam zlikwidować tego programu i bardzo mocno go wspierałam" - powiedziała Beata Małecka - Libera. Ostatecznie jeszcze w Sejmie przyjęto rozwiązanie zgodnie z którym część zadań związanych z profilaktyką i edukacją przejmie Narodowy Program Zdrowia, wszystkie inne będą realizowane nadal przez Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Beata Małecka -Libera powiedziała IAR, że jest to rozwiązanie kompromisowe wynegocjowane wspólnie z psychiatrami. " Z całą mocą chcę podkreślić, że nie ma zdrowia publicznego bez ochrony zdrowia psychicznego" - dodała wiceminister.

W Senacie nie było dyskusji na ten temat. Do ustawy nie zgłoszono poprawek. Oznacza to, że w bloku głosowań, który jest przewidziany pod koniec posiedzenia Izby ustawa zostanie przyjęta i trafi na biurko prezydenta.

Wiceminister zdrowia Beata Małecka - Libera powiedziała IAR, że na realizację Narodowego Program Ochrony Zdrowia przewidziano w budżecie państwa na 2016 rok dodatkowe 140 milionów złotych. Będą też pieniądze unijne oraz środki z NFZ i z rezerwy ministerstwa zdrowia przeznaczone na finansowanie świadczeń zdrowotnych, których elementem jest profilaktyka i promocja.