Możemy już przez internet śledzić wszystkie swoje wizyty lekarskie – służy temu Zintegrowany Informator Pacjenta. Możemy też przez internet załatwiać sprawy w ZUS. Jednak co się dzieje na styku tych dwu internetowych możliwości? Kiedy idziemy do lekarza, a ten uznaje nas za niezdolnych do pracy, wypisuje papierowe zwolnienie, które trzeba zanieść na piechotę pracodawcy, albo – co gorsza – do ZUS. Wydaje się to śmieszne – zastanawia się pan Mateusz
To prawda, papierowe zwolnienia nosimy na piechotę, ale tylko do końca roku. Od stycznia lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Na początek, to znaczy przez pierwsze dwa lata, do końca 2017 roku będą mogli wystawiać zwolnienia elektroniczne lub papierowe. Od początku 2018 roku obowiązywać już będą tylko elektroniczne.
Elektroniczne zwolnienia będą mogli wystawiać lekarze posiadający profil na PUE ZUS lub zintegrowaną z PUE aplikację gabinetową. Wystawianie e-ZLA będzie trwało krócej niż wypisywanie papierowego dokumentu. Gdy lekarz wstuka numer PESEL, pozostałe dane uzupełnią się automatycznie. System będzie też sprawdzał poprawność formalną zwolnienia, a także umożliwi zestawianie wszystkich zwolnień wystawionych dla jednego pacjenta – to na potrzeby kontroli prowadzonych przez ZUS. Zwolnienie będzie też automatycznie przekazywane pracodawcy. Obowiązek utworzenia stosownego profilu do końca 2015 roku ciąży na płatnikach zobowiązanych do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej, czyli wszystkich rozliczających składki za więcej niż 5 osób.
System podpowie też lekarzowi o możliwości skierowania pacjenta na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS. Lekarz będzie mógł od razu wystawić wniosek i przesłać go w formie elektronicznej do Zakładu.
Warto wiedzieć, że wystawianie e-ZLA będzie również możliwe za pomocą urządzeń mobilnych, np. podczas wizyty domowej.
Zwolnienie wystawione elektronicznie trafi od razu i do ZUS, i do pracodawcy
Podstawa prawna
Art. 1, art. 23, art. 24, art. 26 ustawy z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1066). Art. 62 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.).