Krajowy Punkt Kontaktowy przy Narodowym Funduszu Zdrowia zacznie wreszcie sprawniej funkcjonować. Będą pieniądze na zatrudnienie nowych pracowników.
Minister finansów zwiększy pulę na wynagrodzenia w NFZ. Przekazał już do uzgodnień projekt rozporządzenia w tej sprawie. Nie oznacza to jednak, że podwyżki będą dla wszystkich pracowników tej instytucji. Pieniądze są pilnie potrzebne, aby zapłacić personelowi czterech unijnych projektów, które realizuje NFZ. Uruchomione środki trafią m.in. do Krajowego Punktu Kontaktowego(KPK), który działa w centrali funduszu. Pacjenci z innych krajów Unii Europejskiej powinni tam uzyskiwać informacje na temat polskich placówek medycznych oraz przepisów obowiązujących w naszym kraju. Natomiast chorzy z Polski – otrzymywać informacje o zasadach zwrotu kosztów poniesionych na leczenie za granicą na podstawie unijnej dyrektywy. Ministerstwo Zdrowia pozyskało dla KPK z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prawie 1,38 mln zł na sfinansowanie jego działalności, z czego 189 tys. zł miało być wydane na wynagrodzenia w 2015 r.
Personel projektu od początku roku nie otrzymuje jednak unijnych pensji. Wszystko przez ustawę okołobudżetową (Dz.U. z 2014 r. poz. 1877). Zamroziła ona płace w NFZ na poziomie określonym przez ministra finansów. Zgodnie z art. 20 tej regulacji NFZ w 2015 r. nie może wydać więcej na płace dla swoich pracowników, niż przewiduje limit ustalony przez resort finansów i zapisany w planie finansowym NFZ na dany rok. Pieniędzy pozyskanych z UE na 2015 r. NFZ nie mógł jednak w tym planie uwzględnić, bo nie miał podpisanych umów o dofinansowanie projektów. Jednak zgodnie z ust. 2 wspomnianego artykułu ustawy okołobudżetowej minister finansów może wyrazić zgodę na zwiększenie puli na wynagrodzenia w funduszu o pieniądze z UE. W tym celu musi jednak wydać rozporządzenie.
– Paradoks polega na tym, że są środki unijne, ale czekają na koncie, a NFZ musi częściowo kredytować zadania przewidziane w projekcie. Sytuację poprawiłoby, gdyby przepisy zostały tak zmienione, aby zwiększenie puli na wynagrodzenia o te unijne odbywało się w drodze decyzji ministra finansów, a nie poprzez wydanie rozporządzenia – podkreśla Katarzyna Wiktorzak, kierownik projektu „Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej”.
Podobna sytuacja dotyczy trzech innych projektów realizowanych w centrali funduszu: Akademia NFZ, „Save. Instytucje społeczne na rzecz przyszłej Europy” oraz „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”.
– Uzupełnienie środków jest konieczne dla prawidłowej realizacji zadań przez pracowników NFZ – podkreśla resort finansów. Po wejściu w życie rozporządzenia kwota na wynagrodzenia ujęta w planie finansowym NFZ na 2015 r. (ponad 316 mln zł) zostanie zwiększona o 458 tys. zł.
Ze względu na pilny charakter regulacji zacznie ona obowiązywać w dniu opublikowania w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji