Chodzi o przygotowany przez resort zdrowia projekt noweli ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Ma ona stworzyć podstawy prawne niezbędne do wdrożenia ogólnokrajowego systemu teleinformatycznego, który pozwoli m.in. na wystawianie recept i skierowań w formie elektronicznej.

System ten to tzw. Platforma P1, czyli Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Umożliwi ona pacjentom dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym m.in. e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

Dzięki IKP, czyli bezpłatnej aplikacji internetowej, każdy pacjent otrzyma dostęp do swojej historii leczenia, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz informacji o zrealizowanych usługach medycznych od momentu założenia konta.

Na IKP znajdą się informacje o wystawionych e-receptach, e-skierowaniach, e-zleceniach i e-zwolnieniach oraz wizytach i zabiegach. Za pomocą IKP będzie można również złożyć deklarację wyboru lekarza i pielęgniarki POZ. Dostęp do wyników badań i innych dokumentów będzie miał też lekarz, jednak to pacjent zdecyduje, które z nich i jakiemu lekarzowi udostępni.

Reklama

Jak poinformowało Centrum Informacyjnego Rządu, możliwość elektronicznego udostępniania dokumentacji medycznej, np. wyników badań diagnostycznych, sprawi, że pacjenci nie będą musieli już osobiście pojawiać się w placówce, w której wykonano badanie i prosić o jego kopię - za zgodą pacjenta dokumenty będą przesyłane bezpośrednio między placówkami medycznymi.

IKP ma zacząć działać w tym roku. Korzystanie z niego przez pacjenta będzie dobrowolne.

Reklama

Recepta w postaci elektronicznej ma być powszechnie obowiązująca, jednak w niektórych sytuacjach będzie można stosować recepty papierowe (np. w przypadku braku dostępu do Platformy P1 oraz konieczności wystawienia recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości).

Do realizacji recepty w postaci elektronicznej wystarczy podanie w aptece kodu dostępu (zostanie przekazany SMS-em na telefon komórkowy lub na adres e-mail) oraz numeru PESEL (lub numeru innego dokumentu potwierdzającego tożsamość). Pacjent będzie mógł uzyskać wydruk informacyjny o wystawieniu recepty w postaci elektronicznej i lekach na niej przepisanych. W ten sposób ma zostać rozwiązany problem nieczytelnych recept.

Dzięki wprowadzeniu e-zleceń na wyroby medyczne (np. na pieluchy dla osoby dorosłej) nie będzie już potrzeby wizyty pacjenta w oddziale NFZ w celu potwierdzenia uprawnień. E-zlecenie zostanie wysłane przez lekarza elektronicznie do NFZ, który dokona jego weryfikacji, a następnie prześle pacjentowi informację, np. SMS-em, o możliwości zrealizowania zlecenia.

System przewiduje również wprowadzenie e-skierowań, które mają uniemożliwić pacjentom zapisywanie się do danego specjalisty w kilku różnych poradniach, a tym samym - zmniejszyć kolejki. Pacjent nie będzie musiał dostarczać do przychodni oryginału papierowego skierowania; na wizytę będzie mógł się umówić telefonicznie przez podanie kodu dostępu oraz numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Możliwość elektronicznego wystawiania recept, zleceń i skierowań oraz prowadzenia całej indywidualnej dokumentacji medycznej powstanie po wejściu w życie ustawy oraz uruchomieniu Platformy P1. Jak informuje CIR, stanie się to jeszcze w tym roku. Prowadzenie dokumentacji elektronicznej będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2018 r.

Zmiany i doprecyzowania przepisów przewidziane w projekcie dotyczą także kilkunastu innych ustaw. Nowela ma m.in. wprowadzić korekty w procedurach dotyczących kształcenia lekarzy, dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i ratowników medycznych. Chodzi m.in. o umożliwienie elektronicznego przepływu i obrotu informacjami oraz dokumentacją na każdym etapie kształcenia medycznego, co ma związek z wprowadzeniem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.(PAP)

mca/ akw/ mhr/