Pielęgniarki i położne utrzymają prawo wykonywania zawodu także, jeśli będą wykładać na kierunkach innych niż pielęgniarstwo. Taką m.in. zmianę zawiera projekt nowelizacji ustawy z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1435). Zgłosili go do laski marszałkowskiej posłowie Platformy Obywatelskiej.
Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy wykonywaniem obu profesji jest działalność dydaktyczna polegająca na nauczaniu tylko przyszłych pielęgniarek i położnych. Nie jest nim natomiast uczenie innych zawodów medycznych.
– Osoby, które wykładają np. na studiach licencjackich dla ratowników medycznych, mogą więc stracić prawo wykonywania zawodu. Takie różnicowanie sytuacji osób, które prowadzą działalność dydaktyczną, nie jest uzasadnione – podkreśla Elżbieta Gelert, posłanka PO, jedna z wnioskodawczyń projektu.
Dlatego posłowie zaproponowali zmianę przepisów, która przewiduje, że wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej będzie także nauczanie innych zawodów medycznych.
Ponadto zostaną zmodyfikowane zapisy ustawy dotyczące odtwarzania prawa wykonywania zawodu. Obecnie do jego utraty dochodzi, gdy pielęgniarka lub położna ma dłuższą (trwającą łącznie przez co najmniej 5 lat w okresie ostatnich 6 lat) przerwę w pracy. Jeśli chce wrócić do wykonywania wyuczonej profesji, musi powiadomić o tym samorząd zawodowy i przejść półroczne przeszkolenie. Czas jego odbywania obecnie nie jest uznawany za wykonywanie zawodu. Po zmianie prawa zaś będzie wliczany do stażu pielęgniarki lub położnej.
– Jest to istotna kwestia z punktu widzenia osób, które będą chciały ubiegać się o nabycie prawa do wcześniejszych świadczeń emerytalnych – podkreśla Ewa Sawicka z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Posłowie PO zapewniają, że nowelizacja zostanie przyjęta jeszcze w tej kadencji Sejmu.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy skierowany do laski marszałkowskiej