Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych podtrzymuje decyzję o strajku- potwierdziła IAR przewodnicząca Związku Lucyna Dargiewicz.

Dziś samorząd pielęgniarski rozpoczął kampanię "Ostatni dyżur". Według przygotowanego raportu, za pięć lat będą poważne problemy w zapewnieniu opieki pielęgniarskiej.

Lucyna Dargiewicz mówi, że jednym z postulatów jest wzrost płac. Poziom wynagrodzenia w Polsce powinien być zbliżony do poziomu wynagrodzenia w Unii Europejskiej bo tylko to jest w stanie zatrzymać młode osoby przed emigracją. Podkreśliła, że polskie pielęgniarki są świetnie przygotowane do wykonywania zawodu.

Innym postulatem jest określenie odpowiedniej liczby pielęgniarek na oddziale, podobnie jak lekarzy. Według Lucyny Dargiewicz, tylko w ten sposób można zapewnić odpowiednią jakość opieki pielęgniarskiej.

Na wrzesień związek planuje strajk generalny.