Kiedy wyjeżdżam za granicę, za każdym razem pobieram kartę EKUZ. Ostatnio jednak nie zrobiłam tego, bo zabrakło mi czasu. Potem jednak podczas urlopu byłam dość zestresowana – opowiada pani Krystyna. – Pomyślałam, że jeśli coś mi się stanie, będę musiała płacić za leczenie, może nawet za pobyt w szpitalu. Czy jeśli ktoś zapomni pobrać kartę EKUZ albo nie zdąży po nią pojechać, może uzyskać potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego, przebywając za granicą?
Tak. Posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) nie jest obowiązkowe, może być jednak przydatne: okazując EKUZ lekarzowi za granicą, powinniśmy zostać potraktowani tak, jak osoba ubezpieczona w tym kraju, w którym przebywamy. Nie oznacza to bezpłatnego leczenia – w niektórych krajach trzeba ponieść pewne (ale mocno ograniczone) koszty.
Jeżeli karty EKUZ nie mamy, prawdopodobnie będziemy musieli zapłacić za leczenie za granicą. Ale i wtedy, jeśli zachowamy rachunki, możemy liczyć na zwrot części kosztów po powrocie do kraju. Musimy złożyć w NFZ wniosek poparty odpowiednimi dokumentami (faktura, informacja o leczeniu). Nie dostaniemy jednak pełnej kwoty, a tylko taką, z której bylibyśmy zwolnieni, legitymując się kartą EKUZ.
Jeśli jednak zagraniczna kuracja zapowiada się poważnie i nie stać nas na pokrycie jej kosztów nawet zakladając, że zostaną nam zwrócone, powinniśmy postarać się o Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ. Dokument taki jest wydawany w wyjątkowych okolicznościach np. w razie kradzieży EKUZ, w przypadku wyjazdu w terminie zbyt krótkim, by wydano EKUZ, ale też gdy zwyczajnie zapomnimy o niego wystąpić przed wyjazdem. W celu uzyskania certyfikatu niezbędne jest przesłanie podpisanego wniosku do własnego oddziału wojewódzkiego NFZ.
Wniosek można napisać odręcznie lub na formularzu pobranym ze strony NFZ. Bardzo ważne, by zawierał on dane osobowe, w tym PESEL. Certyfikat wydawany jest z ograniczoną datą ważności, zazwyczaj na czas udzielenia świadczeń.
Uwaga
Do wystąpienia z wnioskiem o certyfikat można też upoważnić inną osobę
Podstawa prawna
Pkt 5 Decyzji nr S1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z 12 czerwca 2009 r.