Nowe uprawnienie dla ratowników przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia nowelizujący rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego. Został on właśnie skierowany do konsultacji społecznych. Projekt rozszerza listę czynności, które ratownicy medyczni mogą wykonywać samodzielnie.
Jednym z nowych uprawnień jest możliwość podawania kolejnej puli leków, m.in. stosowanych w ostrej niewydolności krążenia, przeciwbólowych w formie wziewnej, do uśmierzania silnego bólu przy urazach i o działaniu przeciwkrwotocznym. Projekt zakłada też, że ratownicy medyczni samodzielnie będą mogli zacewnikować pacjenta, wykonać USG według kilku wybranych protokołów oraz przeprowadzać drobne zabiegi chirurgiczne. W przypadku USG konieczne będzie ukończenie kursu certyfikowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, a w przypadku zabiegów chirurgicznych – ukończenie specjalizacji z zakresu chirurgicznej asysty lekarza (o problemach związanych z jej wprowadzeniem pisaliśmy m.in. w tekście „Asystent chirurgiczny lekarza – jest więcej pytań niż odpowiedzi”, DGP nr 231/2021).