Resort zdrowia wprowadza do koszyka program badań przesiewowych raka jelita grubego. Dzięki temu każdy pacjent w wieku 50+ (lub 40+, jeśli w najbliższej rodzinie zdarzyły się przypadki tego nowotworu) będzie mógł wykonać kolonoskopię – nie częściej jednak niż raz na 10 lat.

Zmianę polegającą na uzupełnieniu o wspomniany program stosownego załącznika wprowadzić ma projektowana nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2209).
Nie jest to zupełna nowość, bo dotychczas program realizowany był na podstawie Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, zastąpionego niedawno przez Narodową Strategię Onkologiczną (NSO). Przeniesienie do koszyka zapewni mu ciągłość.
Zgodnie z projektem badanie będzie przysługiwać osobom w wieku 50–65 lat lub 40–49 lat, jeśli mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego. Podstawowym kryterium kwalifikacji będzie wiek, a wykluczać z programu będą objawy sugerujące istnienie raka jelita grubego bądź kolonoskopia wykonana w ostatnich 10 latach.
Co istotne, badanie będzie mogło być wykonane w znieczuleniu ogólnym, m.in. u osób po rozległych operacjach w obrębie jamy brzusznej, zwłaszcza ginekologicznych, w tym cięciach cesarskich, po niepełnych lub bardzo bolesnych badaniach endoskopowych jelita grubego w przeszłości, a także u pacjentów, którzy zgłaszają duży lęk przed kolonoskopią.
Równolegle resort zdrowia chce objąć opieką rodziny „wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka” zachorowania na raka piersi lub raka jajnika, raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy oraz na siatkówczaka lub chorobę von Hippel-Lindau (VHL). Chodzi o wczesne wykrywanie nowotworów dziedzicznych i objęcie osób obarczonym ryzykiem opieką ukierunkowaną na aktywną prewencję. W tym celu mają zostać wprowadzone do koszyka trzy nowe świadczenia, w ramach których będą zapewnione m.in. badania genetyczne oraz poradnictwo. Takie zmiany ma wprowadzić nowelizacja rozporządzenia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 357 ze zm.).
Tego rodzaju opieka jest obecnie sprawowana w ramach NSO, jednak jej finansowanie jest możliwe nie dłużej niż do 30 czerwca br. Po zmianie wspomnianego rozporządzenia jej koszty pokryje NFZ. ©℗
Etap legislacyjny
Projekty rozporządzeń w konsultacjach