Przypomnijmy, chodzi o ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw autorstwa posłów parlamentarnej większości (rządowy projekt dotyczący tej kwestii od sierpnia nie doczekał się pierwszego czytania). Przeszła ona przez Sejm w błyskawicznym trybie – 2 grudnia nadano numer druku, 8 grudnia doszło do jej pierwszego czytania, a następnego dnia znaczącą większością uchwalono.
Ustawa reguluje mechanizm dochodzenia roszczeń za NOP-y występujące po wszystkich obowiązkowych szczepieniach ochronnych wynikających z tzw. kalendarza szczepień, nieobowiązkowych szczepień akcyjnych przeprowadzanych w przypadku epidemii (czyli m.in. na COVID-19) oraz szczepień, które mogą być wprowadzone w stanie epidemii, zgodnie z przepisami ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2069).